III. kongres športovej medicíny bude v máji 2019

Bratislava, 25. 10. 2018 (SOV) – V Senci sa 1. – 3. mája uskutoční prestížny III. medzinárodný kongres športovej medicíny (ISMC), ktorý nadviaže na dva predchádzajúce európske kongresy hokejovej medicíny na Slovensku. Budúcoročný kongres si dáva za cieľ osloviť nielen lekárov, ale aj odborníkov z rôznych oblastí športových vied zo všetkých športových odvetví.


 
Výkonná riaditeľka kongresu a členka lekárskej komisie Slovenského olympijského výboru (SOV) MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, hovorí: „Generáciu úspešných reprezentantov Slovenska spoluvytvára aj odborná medicínska verejnosť, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou života každého športovca. Kongres je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, masérov, psychológov, ale aj trénerov a priaznivcov športovej medicíny, ktorých naň srdečne pozývame. Úspešná účasť na významných podujatiach si vyžaduje nielen kvalitnú kondičnú  prípravu športovcov, ale aj zdravotnú starostlivosť o ich zdatnosť. Nemenej dôležitá je psychologická príprava a v rámci fair play tiež znalosti o boji proti dopingu. Dĺžku profesionálnej kariéry športovca je možné predĺžiť preventívnymi opatreniami pred úrazmi a chorobami a správnou výživou športovca.”
 
Podľa Andrey Svrčkovej organizovanie tohto podujatia ponúka pravidelný kontinuálny edukatívny proces, ktorý je zárukou kvality poskytovaných zdravotníckych služieb a predpokladom zvýšenia počtu unikátnych slovenských športovcov. „V spolupráci so SOV a s odbornými partnermi vyvinieme  maximálne úsilie, aby unikátne podujatie malo vysokú odbornú úroveň s náležitým spoločenským rámcom, ktoré zveľadia renomé Slovenska ako výborného organizátora i hostiteľa.“
 
Predseda lekárskej komisie SOV MUDr. Roman Fano dodáva:„Tento významný medzinárodný kongres športovej medicíny sa stáva už tradičným stretnutím lekárov, fyzioterapeutov, masérov, trénerov, športovcov, mnohých športových činovníkov, ako aj študentov. Stretávajú sa tam odborníci, ktorí majú skúsenosti z účasti na mnohých vrcholných celosvetových športových podujatiach. Je to príležitosť na výmenu skúseností z oblasti zdravotného zabezpečenia špičkových športovcov a športových tímov, významne doplnenú o problematiku boja proti dopingu, výživy ako aj fyziológie a patológie v športe. Oboznámenie sa s novými metódami  a postupmi v praxi vo vrcholovom športe dáva možnosť získať širokú a kvalitnú škálu vedomostí s tejto problematiky.“