Iné publikácie

GREXA, Ján a kol.: Olympijská výchova. Metodická príručka SOV. SOV, SOA, NŠC, Bratislava, 2006, 86 s., ISBN: 80-969522-0-X

My, ktorí sa plavíme na olympijskej lodi univerzality, sme touto skutočnosťou očarení a poctení. Sme na to úprimne hrdí. Ako Noe a jeho archaická posádka, zachraňujúca pred zničujúcou potopou všetko živé, sa cítime byť privilegovaní. Nám však potopa nehrozí. Aspoň nie doslova a bezprostredne. Napriek tomu sa nechávame unášať ideálmi, ktoré stovky rokov búšia do ľudského vedomia a svedomia. Nádejame sa, že ako vlny mora tvarujú časom pobrežie, aj prenikavosť, naliehavosť a nepochybná aktuálnosť olympijských myšlienok pretvorí súčasného človeka. Človek a ľudská pospolitosť však podliehajú iným zákonitostiam. Jednou z nich je aj to, že nič v živote neprichádza samo od seba, automaticky a pokrok sa dá dosiahnuť iba na základe záujmu, vôle, úsilia a práce. Tak je to aj v našom prípade. Vznešené olympijské ideály, myšlienky a princípy posunieme ďalej a získame nových plavčíkov na našu olympijskú loď vtedy, ak sa nám podarí premysleným spôsobom a cieľavedomým úsilím z pochodne preniesť oheň do sŕdc. O tom je olympijská výchova. Informácie, vedomosti i emócie sú a majú byť jej obsahom, pretože dôležité je nielen vedieť, ale tiež si vybudovať pozitívny vzťah. Je to pedagogický proces a ako v každom inom výchovnom procese aj tu má svoju nezastupiteľnú úlohu učiteľ, vychovávateľ, pedagóg alebo lektor. On je tým apoštolom olympizmu, ktorý otvára myseľ a zapaľuje srdcia ideálmi. Z úcty k nim a na pomoc ich snahe sme pripravili túto metodickú príručku. Vychádza na Slovensku prvýkrát, preto si nečiní nároky na bezchybnosť alebo dokonalosť. Nemá väčšie ambície, ako byť nenápadnou pomôckou pre skromných nositeľov úžasnej olympijskej výchovy.

Stiahnuť PDF
 

VELČÍK, Michal: Športová lukostreľba. Viničné, 2013, 121 s.

Stiahnuť PDF