Interné smernice a kritériá na zaradenie NŠC

IS č. 03/2017 o zaradení športovcov do NŠC
IS č. 02/2017 o systémovej podpore prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže v NŠC


Kritériá Národného športového centra pre rok 2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa kritériá pre rok 2021 NEMENIA.

PODUJATIE A KATEGÓRIA B KATEGÓRIA C KATEGÓRIA D KATEGÓRIA
INDIVIDUÁLNA PODPORA SKUPINOVÁ PODPORA
OH, ZOH 8 10 účastník do 1/2 ŠP x
MS 6 8 10
séria-MS, ME, EH, SP final 3 6 10
MSJ, MS U23 1 5 10 Zaradenie výnimočne talentovaných mládežníckych športovcov v olympijských športoch na návrh športového zväzu
MEJ,ME U23 x 3 10
OHM,ZOHM x 1 6
SU,ZSU, EYOF, OHG  x x 3
vekový limit od 15  do 26 do 23 do 23 do 21
finančná podpora do 4000 do 3000 do 2000 do 4 000 / skup.,  max 1000 / os.