Interné smernice a kritériá na zaradenie NŠC

IS č. 03/2017 o zaradení športovcov do NŠC
IS č. 02/2017 o systémovej podpore prípravy vrcholových športovcov a športovo talentovanej mládeže v NŠC


Kritériá Národného športového centra pre rok 2018

PODUJATIE A KATEGÓRIA B KATEGÓRIA C KATEGÓRIA D KATEGÓRIA
INDIVIDUÁLNA PODPORA SKUPINOVÁ PODPORA
OH, ZOH 8 10 účastník do 1/2 ŠP x
MS 6 8 10
séria-MS, ME, EH, SP final 3 6 8
MSJ, MS U23 1 3 6(8) Zaradenie výnimočne talentovaných mládežníckych športovcov v olympijských športoch na návrh športového zväzu
MEJ,ME U23 x 3 6
OHM,ZOHM x 1 6
SU,ZSU, EYOF (do 3.m) x x 1 (3)
vekový limit do 23 (študenti VŠ do 26) do 23 do 23 do 18
finančná podpora 4000 3000 2000 do 5 000 / skup.,  max 1000 / os.