Sekcia: Vzdelávanie

 

Jubileum gymnastického experta

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Keď sa narodilo v Dubriniči (Podkarpatská Rus) na Medzinárodný deň detí, 1. júna 1940, dieťa v rodine Jána Gajdoša, rodáka z Nižnej Jablonky, bolo už vtedy takmer isté, že to bude gymnastické dieťa. Antona, pretože také meno dostal treťorodený syn, predurčovali k tomu podmienky i výchova v rodine gymnastu, ktorý jemu i staršiemu bratovi Pavlovi všepoval hneď od začiatku lásku k športu, predstavujúcom základ pre všetky ostatné.

Podobne ako brat Pavel, aj Anton začínal cvičiť na náradí vlastnoručne vyrobenom otcom, učiteľom a umiestnenom na dvore ich rodičovského domu, kam sa presťahovali v roku 1945. Gymnastiku mali teda obaja doslova v krvi. Pavel to dotiahol veľmi vysoko, na OH 1960 v Ríme a 1964 v Tokiu prispel k 4.,resp. 6. miestu Československa v súťaži družstiev a na MS 1958 v Moskve i 1962 v Prahe získal tento 13-násobný majster republiky, člen Dukly Praha, bronzové medaily v súťaži družstiev. Do širšieho kádra na OH 1964 sa prebojoval v čase pôsobenia v pražskej Dukle aj Anton. Ten svoj talent zúročil v roku 1960, kedy získal titul absolútneho majstra Slovenska vo viacboji mužov, vtedy ešte ako študent Vysokej školy pedagogickej v Bratislave reprezentujúc farby TJ Vinohrady, ktoré obliekal, s „vojenskou prestávkou“ do roku 1965. Vtedy pôsobil už vo funkcii odborného asistenta na Katedre teórie a didaktiky gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava, potom ako docent až do roku 1990. Zároveň vychovával a trénoval gymnastov TJ Slávia UK Bratislava.

Anton Gajdoš sa stal v rokoch 1968/69 prvým reprezentačným trénerom slovenských mužov, medzinárodným rozhodcom, no predovšetkým vynikajúcim teoretikom športovej gymnastiky. Svoje znalosti mohol uplatňovať pri práci s mladými ľuďmi, športovcami, študentmi. Nadobudnuté kvality potvrdzoval a a prezentoval na zahraničných univerzitách – Fakulte telesnej výchovy v Bagdade (šk. rok 1971/72), na Slippery Rock University v USA (šk. rok 1990/91) i na Jyväskilä University, Fakulte športových vied o zdraví vo Fínsku (šk. rok 1991/92). V roku 1996 potom obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc) na Petrohradskej štátnej akadémii telesnej kultúry P.F. Lesgafta v bývalom Sovietskom zväze.

Po ročnom pobyte na Vysokej škole pedagogickej v Nitre (1993/94) pôsobil v rokoch 1994 až 2000 na Ústave jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK Bratislava, najprv ako docent a zástupca riaditeľa, potom vo funkcii riaditeľa.

Priaznivci gymnastiky poznajú hlas Antona Gajdoša, keď spolupracoval s Československou televíziou a prihováral sa divákom ako odborný komentátor z desiatich svetových šampionátov (v rokoch 1974 – 1987) a dvoch OH (1972 a 1980).

Z bohatej publikačnej činnosti jubilanta sú najznámejšie jeho knižné publikácie ako Tréning v športovej gymnastike (1980), Športová gymnastika – história a súčasnosť (1988) či História gymnastiky na Slovensku (1918 – 2003), pričom viaceré z nich mu vyšli aj v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia). Je autorom encyklopedickej publikácie Osobnosti slovenského športu 1896 – 2006 i jej reedície Osobnosti slovenského športu 1896 – 2010. V súčasnosti pracuje na internetovom projekte Národná encyklopédia slovenského športu realizovanom v Národnom športovom centre.

Sedemdesiatka je iba číslo, život, naplnený tvorivým poslaním pokračuje, v prípade Antona Gajdoša to platí vrchovato. Do ďalších rokov jubilantovi želáme úspešné pokračovanie jeho celoživotnej zostavy plnej obťažných tvarov, lebo vieme, že ich bude aj naďalej zvládať. Aj s potleskom. Patrí mu.

Dátum vydania: 2010