Kaňoning

Mgr. Žilinková Katarína, FTVŠ UK Bratislava

Kaňoning (z ang. slova canyoning) znamená zdolávanie nedostupných horských tiesňav s vodopádmi a vodnými stupňami za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky. Je to teda prekonávanie výškového rozdielu zhora nadol a väčšinou v prítomnosti vody. V poslednej dobe je médiami propagovaný a považovaný za jeden z najmodernejších športov v prírode. Každý rok začiatok sezóny pritiahne stále väčší počet nadšencov. Ich cieľ je jasný! Relax, načerpanie energie a nových síl, športový zážitok, zobudenie endorfínov, vybičovanie pocitu strachu a šťastia. Človek sa zrazu ocitne v inom svete, ďaleko od každodenného ubehaného kolotoča, ďaleko od problémov mestského života...

Kaňoning využíva prvky turistiky, horolezectva, jaskyniarstva ale i plávania a niekedy aj potápania. Nájdeme tam aj skoky do vody, šmýkanie sa po prírodných kĺzačkách a zlaňovanie vodopádov. Každý človek má svoj výstroj a nikdy sa nepúšťa do kaňonu sám. Mal by dbať na všetky zásady kaňoningu, a tým minimalizovať mieru ohrozenia na zdraví.

Zlaňovanie, skoky, plávanie a pešie prechody v útrobách nedostupných kaňonov majú už veľmi dlhú tradíciu. Doteraz presne nevieme, koľko prírodných národov hľadalo v dávnej minulosti ochranu v ťažko dostupných roklinách, a tým postupne prenikali hlbšie do tajomných skalných zákutí. Napríklad severoamerickí Indiáni žili a ukrývali sa už pred vyše tisíc rokmi v Coloradskom kaňone. Francúzsky právnik a jaskyniar Alfréd Martel sa nielenže spúšťal na konopnom lane do jaskýň, baní a šácht, ale v roku 1888 prekonal kaňon rieky Bramabiav. Hlavným prínosom kaňonov pre ľudí v dávnej minulosti bolo akési útočište, pocit domova a bezpečia. Čiže už časy starých Indiánov môžeme považovať za počiatky kaňoningu, hoci oni o tom ešte vtedy nevedeli. Používali svoje ručne vyrobené pomôcky. Rokmi narastal pokrok aj v tejto sfére. Nielen veda, ale aj technika rýchlo napredovala a aj stále napreduje. Vývin horských lán zohral pritom veľkú úlohu. Do roku 1940 existovali iba konopné laná, v roku 1940 vyvinuli Američania nylonové lano, od roku 1950 bolo vo Francúzsku objavené prvé nylonové lano s výstužou a v tom istom roku aj pamätné Edelridovo lano. V 80. rokoch 20. storočia sa objavili aj prví horskí kaňoningoví vodcovia. S vylepšeným vybavením po 2. svetovej vojne boli možné už aj prechody športových kaňonov.

V máji 1995 bola vo Francúzsku za účasti popredných európskych kaňoningových špecialistov založená Európska kaňoningová asociácia, ktorej snahou je starať sa o rozvoj kaňoningu ako športu, s presne vymedzenými predpismi, filozofiou a cieľmi. Keďže je tento šport úzko spätý s prírodou, asociácia má v programe o.i. aj ochranu životného prostredia. Táto zábavná, avšak niekedy náročná aktivita zatiaľ nepozná formu súťaženia. Európskou komisiou bola stanovená šesťdielna obtiažnostná stupnica, podľa ktorej sa určuje náročnosť kaňoningových túr. Túru alebo kaňon si vyberáme podľa fyzickej a psychickej pripravenosti, podľa materiálu a vybavenia, ktoré máme k dispozícii a v neposlednom rade aj podľa stavu vody a prognózy počasia. Neodporúča sa podnikať zdolávanie kaňonu na vlastnú päsť, ale v sprievode skúseného inštruktora, ktorý vás pripraví, zaučí, dbá o vašu bezpečnosť a keď je treba, tak posmelí. Kaňoningový výstroj je kombinovaný s vodáckym oblečením a horolezeckými alebo speleologickými pomôckami. Veľký pokrok prinieslo objavenie nylonového horolezeckého lana a neoprénového obleku. V súčasnej dobe výrobcovia upravujú horolezeckú výzbroj špeciálne pre účely kaňoningu, napr. statické laná majú vlastnosť, že plávajú a sú vysoko odolné voči oteru. Sedacie úväzy sú doplnené o ochranný návlek, ktorý slúži proti poškodeniu samotného úväzu alebo neoprénu pri šmýkaní. Neoprénové obleky sú spevňované na miestach, na ktorých prichádza k najčastejšiemu dotyku s horninou. Obuv je vyrábaná so špeciálnymi podrážkami na mokrý a klzký povrch. V prípade účasti s cestovnou kanceláriou zabezpečujú pre vás tieto materiály už vaši inštruktori.         

Stále sa rozširujúca základňa kaňoningu na Slovensku bola podnetom pre vznik občianskeho združenia s názvom Zväz kaňoningu Slovenskej republiky (ZK SR). 

Človek si dnes môže vybrať zo  širokej ponuky, ako bude tráviť letnú dovolenku. Hoci nám už sneh klope na dvere a my sme vymenili plavky za lyže, je zbytočné sa nad tým trápiť. Veď plnohodnotná dovolenka, či už letná alebo zimná je tá, pri ktorej načerpáme veľa sily, nadobudneme nezabudnuteľné zážitky a spoznáme krásu  a čaro prírody.


 

Dátum vydania: 2005