Konferencia pre trénerov mládeže

Bratislava 2. 10. 2015 (NŠC) - Športový tréning mládeže dnes – tak znel názov konferencie, ktorú pripravilo Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a ktorá dokázala zaplniť 1.10.2015 aulu menovanej vysokej školy záujemcami z radov trénerov rôznych stupňov kvalifikácií širokého spektra športových odvetví, ale aj odborníkov z radov pedagógov, funkcionárov, manažérov či študentov z celého Slovenska.

Podujatie otvorila Božena Gerhátová (na snímke), riaditeľka odboru koncepcií a financovania športu sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá zdôraznila, že „takéto konferencie by sa mali stať pravidlom“, pričom vyjadrila zároveň nádej, že „zákon o športe prinesie pre slovenský šport zásadné zmeny a bude mať vplyv aj na veľmi dôležité pôsobenie a prácu trénerov mládeže.“

Početné publikum privítali aj čelní predstavitelia oboch hostiteľských inštitúcií – riaditeľ NŠC Boris Čavajda a dekan FTVŠ UK Bratislava Marián Vanderka. Obaja vo svojich vystúpeniach vyzdvihli veľký záujem o konferenciu z radov odborníkov a zhodli sa v tom, že oblasť športu a mládeže je mimoriadne dôležitou až kľúčovou v aktuálnom dianí i v budúcnosti a podobné stretnutia by sa mohli organizovať pravidelne.


Foto NŠC: zľava: Milan Sedliak, moderátor, Marián Vanderka, Boris Čavajda

Postupne sa vystriedali  pri mikrofóne so svojimi prednáškami a prezentáciami fundovaní a renomovaní odborníci: Dušan Hamar z Katedry športovej kinantropológie FTVŠ UK a Diagnostického centra prof. Hamara (Fyziologické a medicínske osobitosti športovej prípravy mládeže), Eugen Laczo z Katedry atletiky FTVŠ UK (Prechod z mládežníckych do seniorských kategórií), Zdeno Cíger a Miroslav Miklošovič z Hokejovej akadémie Zdena Cígera (Osobnosť – (tréner) – spojené s moderovanou diskusiou), Marián Vanderka, dekan FTVŠ UK (Rozvoj silových schopností), Viktor Bielik  z Katedry športovej kinantropológie FTVŠ UK, kondičný tréner (Rozvoj vytrvalostných schopností) a Tomáš Kampmiller z Katedry atletiky FTVŠ UK (Rozvoj rýchlostných schopností).

          
Foto NŠC: prof. Dušan Hamar                                                     prof. Eugen Laczo

Pozitívne ohlasy a reakcie z radov účastníkov konferencie potvrdili potrebnosť a zaslúženú pozornosť slovenskej športovej obce predmetnej  oblasti.  Druhá časť konferencie pre trénerov mládeže sa uskutoční 10. marca 2016 na totožnom mieste a jej program bude obsahovať ďalšie dôležité a zaujímavé témy (- výživa, - regenerácia, - nové trendy vo fitnes, core tréning, riziká nesprávneho posilňovania, - diagnostika trénovanosti, - psychologická príprava).   


Foto NŠC: účastníci konferencie Športový tréning mládeže dnes

FOTODOKUMENTÁCIU A VIDEOPREDNÁŠKY Z KONFERENCIE (POZRI TU)