Konferencia Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe

Bratislava 24. 4. 2017 (NŠC, Igor Machajdík) - 21. apríla 2017 sa aula Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave zaplnila do posledného miestečka. Dôvodom bola konferencia pre športových odborníkov s názvom Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe, ktorú spoločne pripravili Národné športové centrum a FTVŠ UK v Bratislave. Moderátorom konferencie bol dekan FTVŠ UK Marián Vanderka, účastníkov pozdravila generálna riaditeľka sekcie športu MŠVVaŠ SR Božena Gerhátová, ktorá poďakovala obom inštitúciám, NŠC i FTVŠ, že „spolupracujú na organizovaní takýchto významných a dôležitých podujatí, pričom verím, že budú v spolupráci pokračovať aj naďalej a podobné odborné podujatia, o ktoré je veľký záujem, budú pripravovať pravidelne.“ Účastníkov konferencie napokon pozdravil riaditeľ NŠC Boris Čavajda, ktorý pripomenul: „Vrcholový šport kladie vysoké nároky na ľudský organizmus.  Aby bolo možné eliminovať dôsledky zaťaženia, je potrebné prenášať najnovšie poznatky z medicíny do štruktúry tréningového procesu.“


Foto NŠC, Boris Čechvala zľava: Božena Gerhátová, Marián Vanderka, Pavel Kolář, Boris Čavajda
 
Početné publikum, zložené najmä zo študentov FTVŠ, pedagógov, trénerov, fyzioterapeutov, masérov a odborníkov v predmetnej oblasti, si nenechalo ujsť príležitosť vypočuť si vystúpenie medzinárodne uznávaného vedca z Prahy, profesora Pavla Kolářa, ktorý potvrdil svoju povesť vynikajúceho odborníka v dvoch prednáškach. Prvá mala názov Testovanie a rozvoj ideomotorických funkcií v športe, druhá Posturálne funkcie a ich význam v športe. Po obsažných prednáškach s množstvom názorných videoukážok a príkladov potvrdila veľký záujem účastníkov bohatá diskusia s početnými otázkami a postrehmi na predmetné témy.


Foto NŠC, Boris Čechvala - účastníci - športoví odborníci
 
Záujem vzbudila aj nasledujúca moderovaná diskusia s protagonistami, ktorými boli kondičný tréner z prostredia kolektívnych športov Roman Švantner, lyžiarsky tréner a fyzioterapeut Ján Valuška, tréner vodného slalomu Róbert Orokocký a jeho zverenka, úspešná vodná slalomárka Jana Dukátová. Všetci štyria čelili zvedavým otázkam, týkajúcich sa ich trénerských skúseností, popisu činností, základných princípov či tréningového procesu, predovšetkým s akcentom na hlavnú tému konferencie.


Foto NŠC, Boris Čechvala - zľava: Robert Orokocký, Jana Dukátová, Roman Švantner, Ján Valuška
 
V popoludňajšom programe vystúpili ďalší dvaja odborníci v oblasti regenerácie a fyzioterapie. Svoje poznatky a skúsenosti pertraktoval najprv Ján Sekereš v príspevku Od rehabilitácie k výkonu – Úloha fyzioterapeuta v procese rekonvalescencie a po ňom sa predstavil kondičný tréner Róbert Bereš v prezentácii Regenerácia, kompenzácia, prevencia – od detí k profi športu (individuálnemu aj tímovému). Aj v týchto prípadoch potvrdili následne diskutované okruhy, že zvolená téma konferencie bola vhodná a rozhodne zaujala, čoho svedectvom bol obrovský záujem, účasť odborníkov i samotný úspešný  priebeh vydareného podujatia.Všeobecne platné princípy  z oblasti fyzioterapie pomáhajú zvyšovať výkonnosť a odolnosť pohybového systému  voči preťaženiu, preto sa stávajú súčasťou  športovej prípravy a preto boli aj témou konferencie.   


Foto NŠC, Boris Čechvala - Ján Sekereš