Konferencia "Športový tréning mládeže dnes"

INFORMÁCIA
Videozáznamy sú k dispozícii pri každej téme zvlášť. Dostupné budú do 31. 01. 2016.

Fotodokumentácia je k nahliadnutiu tu.

Organizátor: Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Termín: 1. október 2015 (štvrtok), 8:00 - 17:00
Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, kluboví  tréneri detí a mládeže športových zväzov a klubov, študenti trénerského zamerania

PROGRAM A TÉMY

Otvorenie podujatia: Boris Čavajda, riaditeľ NŠC
Úvodné slovo: Marián Vanderka, dekan FTVŠ

Fyziologické a medicínske osobitosti športovej prípravy mládeže (VIDEO)


prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., FTVŠ, Katedra športovej kinantropológie, Diagnostické centrum prof. Hamara

Prechod z mládežníckych do seniorských kategórií (VIDEO)


prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD., FTVŠ, Katedra atletiky

Osobnosť - (tréner) spojené s moderovanou diskusiou (VIDEO)


Zdeno Cíger, Miroslav Miklošovič, Hokejová akadémia Z. Cígera

Rozvoj silových schopností (VIDEO)


doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK Bratislava

Rozvoj vytrvalostných schopností (VIDEO)
PaedDr. Viktor Bielik, PhD., FTVŠ, Katedra športovej kinantropológie


Rozvoj rýchlostných schopností (VIDEO)
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., FTVŠ, Katedra atletiky

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.


účastníci konferencie