Konferencia "Športový tréning mládeže dnes 2"


Organizátor: Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Termín: 10. marec 2016 (štvrtok), 8:00 - 16:00
Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, kluboví  tréneri detí a mládeže športových zväzov a klubov, študenti trénerského zamerania, účastníci októbrovej časti konferencie

Program, témy, VIDEOZÁZNAMY a lektori:

Otvorenie podujatia: Boris Čavajda, riaditeľ NŠC
Úvodné slovo: Marián Vanderka, dekan FTVŠ
Hosť konferencie: Božena Gerhátová, riaditeľka odboru športu Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVV a Š SRVýživa a doplnky stravy - Mgr. Milan Sedliak, PhD (FTVŠ, UK)
VIDEO pozri TU!Diagnostika silových schopností - prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., FTVŠ, Katedra športovej kinantropológie, Diagnostické centrum prof. Hamara
VIDEO pozri TU!Fázy regenerácie - PaedDr. Viktor Bielik, PhD. FTVŠ, Katedra športovej kinantropológie
VIDEO pozri TU!Môže ma šport stále baviť? Využívanie motivačných mechanizmov v športovom prostredí - PhDr. Tomáš Gurský, PhD, Top-Fit športovo-psychologické poradenstvo
VIDEO pozri TU!Silový tréning mládeže ako prevencia zranení a optimálneho rozvoja pohybového aparátu - Mgr. Tomáš Mihalík, PhD, EPS,  Health&Performance
Video pozri TU!

 

INFORMÁCIA:
Videozáznamy prednášok budú k dispozícii pri každej téme zvlášť. Dostupné budú po 20. 3. 2016.
Videozáznamy prednášok z predchádzajúcej konferencie (1. 10. 2015) sú dostupné v online študovni NŠC (pozri TU).