Konferencia - OH Rio 2016

Organizátor: Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Termín: 13. október 2016 (štvrtok), 9:00 - 16:00
Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, zväzoví, kluboví  tréneri a študenti odboru trénerstvo