Konferencia Výživa a doping v športe

Bratislava 20. 10. 2017 (NŠC) - Dňa 20. októbra sa v aule prof. Stráňaia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia venovaná športovým odborníkom s názvom Výživa a doping v športe. Podujatie zorganizovalo Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA) a hostiteľskou fakultou.

Konferenciu Výživa a doping v športe otvoril Boris Čavajda, riaditeľ NŠC (na snímke), ktorý privítal hostí a všetkých účastníkov podujatia. Prodekan fakulty Milan Sedliak  v úvodnom slove spomenul: „Veľmi by som chcel vyzdvihnúť a oceniť spoluprácu FTVŠ a NŠC v oblasti vzdelávania, pretože toto je už v poradí piata konferencia, ktorú takto spolu organizujeme.“

Trénerov, športových odborníkov, študentov a odborníkov na výživu ktorým bola konferencia predovšetkým určená, pozdravila pani Božena Gerhátová, generálna riaditeľka Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR.

Následne sa pri rečníckom pulte vystriedali lektori s témami konferencie. Prvý blok o dopingu uviedla riaditeľka tejto inštitúcie Žaneta Csáderová, ktorá účastníkom konferencie oboznámila s antidopingovým programom na Slovensku. MUDr. Gulán, odborný pracovník SADA, pokračoval detailnejšie o postavení trénera z hľadiska antidopingovej regulácie a Ing. Tomáš Pagáč zo SADA sa venoval zakázaným látkam vo vzťahu k liekom a výživovým doplnkom, čím premostil tému dopingu na tému výživy.

Blok programu venovaný výžive uviedol prodekan Milan Sedliak porovnaním teórie a praxe v užívaní výživových doplnkov v športe.

Zaujímavú tému o mýtoch a realite vo výživových doplnkoch v športe rozvinul hosť z Českej republiky profesor Libor Vítek z 1. Lekárskej fakulty University Karlovy Praha, keď konštatoval: „Zvýšený príjem bielkovín v podobe rôznych výživových doplnkov u športovcov je kontraproduktívny, nakoľko telo ich nedokáže ukladať, ako je to napríklad v prípade tukov. To spôsobuje zvýšenú energetickú záťaž organizmu, ktorý sa musí vysporiadať s vylučovaním nadbytočných bielkovín.“ Profesor sa venoval aj téme využitia laboratórnych metód v športovej výžive.


Foto NŠC: prof. MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA

Ďalšími prednášajúcimi boli známi slovenskí odborníci Viktor Bielik s aktuálnou témou Nevyberajme diéty, ale potraviny a MUDr. Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV, ktorá tému výživy uzavrela prednáškou o úskaliach tzv. módnych trendov v stravovaní (ne)športovcov z pohľadu lekára.

Po každej prednáške nasledovala diskusia a do odbornej debaty konferencie sa aktívne zapojili viacerí účastníci z pléna.
Účastníci konferencie vyjadrili svoju spokojnosť s úrovňou podujatia aj v neformálnej rozprave počas prestávok i po jej skončení a už sa tešia na ďalšie pripravované akcie vyplývajúce zo spolupráce NŠC a FTVŠ UK.


Foto NŠC: Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD. pre plénom

Viac foto pozri tu.