Konferencia Vzdelávanie v športe a stretnutie generálnych riaditeľov športu v Bratislave

Bratislava 18. - 20. 7. 2016 (MŠVVaŠ SR) - V rámci SK PRES 2016 rokovali v Bratislave aj odborníci z oblasti športu a športovej diplomacie.
Konferencia „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ a Neformálne stretnutie riaditeľov športu. To boli dve významné podujatia v oblasti športu počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa tento týždeň konali v Bratislave. 

Zámerom konferencie v dňoch 18. – 19. júla 2016 bolo vytvoriť diskusnú platformu slúžiacu pre výmenu nápadov, poznatkov a skúseností ohľadom prioritnej témy predsedníctva, ktorou je „Rozvoj športovej diplomacie a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“. Pozvaní boli zástupcovia z členských štátov EÚ reprezentujúci vládny a mimovládny sektor, ale tiež experti mimo EÚ, či úspešní svetoví športovci, medzi nimi aj slovenská plavecká ikona Martina Moravcová. Diskusie boli zamerané na to, ako lepšie využiť vzdelávací potenciál športu a aký je vplyv športu na osobnostný rozvoj.
V rámci konferencie sa uskutočnili aj workshopy. Na jednom z nich k téme Športové vzdelanie vo vládnych bilterálnych zmluvách prezentoval spoluprácu slovenských boxeristov s kubánskymi kolegami riaditeľ NŠC Boris Čavajda. Téma zaujala vedúceho skupiny Dietera Braekevelda natoľko, že ju odprezentoval aj v záverečnom sumári pred celým plénom konferencie.

Fotogalériu pozri tu.

Následné Neformálne stretnutie riaditeľov športu 20. júla 2016 sa sústredilo na prioritnú tému predsedníctva z perspektívy vládneho sektora. Súčasťou diskusií bola aj prezentácia záverov konferencie „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ a vystúpenia expertov mimo EÚ, ktorí predstavili spôsob, ako môže šport podporiť vzdelávanie k hodnotám a prispieť k rozvoju, pomôcť prekonať jazykové,  sociálne a kultúrne rozdiely a prispieť k dosiahnutiu cieľov zahraničnej politiky.

Historické míľniky športovej diplomacie predstavila na tomto rokovaní bývalá úspešná slovenská šermiarka Katarína Ráczová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako ambasádorka pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy. Tému so zameraním na pozitívne aspekty športu a ako ich predstaviť mladej generácii uviedol praprasynovec baróna Pierra de Coubertin, zakladateľa moderného olympijského hnutia, pán Yvan de Navacelle de Coubertin z Francúzska.

Fotogalériu pozri tu.

Obe rokovania mali naplánovanú spoločnú časť, ktorá sa konala 19. júla v areáli vodných športov v Čunove, kde sa predstavili známi slovenskí športovci, okrem iných aj dvojnásobný olympijský víťaz v kanoistike na divokej vode Michal Martikán. Účastníci si mohli spolu s ministrom školstva Petrom Plavčanom vyskúšať rafting so skúsenými raftermi a následne si prezreli múzeum moderného umenia Danubiana, čím organizátori poukázali na možné prepojenie športu a kultúry. 

Závery konferencie „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ a výsledky neformálneho stretnutia riaditeľov športu budú slúžiť pre rozpracovanie nosného dokumentu slovenského predsedníctva, ktorým sú závery Rady o športovej diplomacii. Úvodná diskusia k týmto záverom sa začne v rámci formálnych politík EÚ v Bruseli počas rokovania prvej pracovnej skupiny pre šport, ktorá je naplánovaná na začiatok septembra 2016.

Video pozri TU!