Kontakt


Zväčšiť mapu

Adresa a všeobecný kontakt organizácie:

Národné športové centrum, Trnavská cesta 39 (Športová hala Mladosť), 831 04 Bratislava
IČO: 30853923
DIČ: 2021764888
E-mail: sekretariat@sportcenter.sk
Web: www.narodnesportovecentrum.sk  

Vedenie Národného športového centra

Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ - od 1.11.2020
telefón: +421 2 322 236 11
e-mail: vladimir.baluska@sportcenter.sk 

Ing. Ján Mižúr, zástupca riaditeľa
telefón: +421 2 322 236 70
e-mail: jan.mizur@sportcenter.sk

Hana Dedinská, asistentka riaditeľa
telefón: +421 2 322 236 10
mobil: 0918 234 835
e-mail: hana.dedinska@sportcenter.sk

Sekretariát riaditeľa
telefón: +421 2 322 236 10
e-mail: office@sportcenter.sk


ÚTVAR ŠPORTU A DIAGNOSTIKY
Oddelenie športovej prípravy

PaedDr. Robert Petriska, vedúci oddelenia
telefón: +421 2 322 236 20
mobil: 0918 837 445
e-mail: robert.petriska@sportcenter.sk

Oddelenie funkčnej diagnostiky
tel: 0905 411 114

Mgr. Peter Lopata, PhD. vedúci oddelenia
telefón: +421 2 322 236 50
e-mail: peter.lopata@sportcenter.sk

Mgr. Jana Pelikánová PhD., odborný pracovník, t. č. materská dovolenka
e-mail: jana.pelikanova@sportcenter.sk

Mgr. Igor Adamus, fyzioterapeut
telefón: +421 2 322 236 42
e-mail: igor.adamus@sportcenter.sk

Bc. Lucia Astrabová, fyzioterapeut, t. č. materská dovolenka
e-mail: lucia.astrabova@sportcenter.sk

Bc. Terézia Križalkovičová, fyzioterapeut
telefón: +421 2 322 236 53
e-mail: terezia.krizalkovicova@sportcenter.sk

Mgr. Milan Kováč PhD. analytik športovej prípravy
telefón: +421 2 322 236 53
e-mail: milan.kovac@sportcenter.sk

Mgr. Adrián Gajdoschík, samostatný odborný asistent
telefón: +421 2 322 236 22
e-mail: adrian.gajdoschik@sportcenter.sk

Mgr. Lenka Matejová, PhD., analytik športovej prípravy
telefón: +421 2 322 236 22
e-mail: lenka.matejova@sportcenter.sk

Mgr. Nina Csonková, PhD., analytik športovej prípravy
telefón: +421 2 322 236 22
e-mail: nina.csonkova@sportcenter.sk

Oddelenie komunikácie

PhDr. Ľubica Nemečková, vedúca oddelenia
telefón: +421 2 322 236 31
e-mail: lubica.nemeckova@sportcenter.sk

Projektové oddelenie a marketing

Mgr. Juraj Sýkora, projektový manažér
mobil: +421 918 234 848
e-mail: juraj.sykora@sportcenter.sk

Lenka Paveleková, projektový manažér
Mobil: +421 918 234 870
Email: lenka.pavelekova@sportcenter.sk

Miriam Puhová, marketing
Mobil: +421 918 234 865
Email: miriam.puhova@sportcenter.sk

Oddelenie vzdelávania

PaedDr. Božena Gerhátová, vedúca oddelenia
telefón: +421 2 322 236 63
e-mail: bozena.gerhatova@sportcenter.sk

Mgr. Boris Čechvala, odborný pracovník pre školský šport
telefón: +421 2 322 236 62
e-mail: boris.cechvala@sportcenter.sk

Mgr. Jana Valušková, odborný pracovník pre školský šport
telefón: +421 908 970 662
e-mail: jana.valuskova@sportcenter.sk

Alena Hlôšková, odborný pracovník pre školský šport
telefón: +421 908 970 662
e-mail: alena.hloskova@sportcenter.sk

PhDr. Igor Machajdík, odborný pracovník pre vzdelávacie aktivity, informálne vzdelávanie sa a edičnú činnosť
telefón: +421 2 322 236 60
e-mail: igor.machajdik@sportcenter.sk

Mgr. Agáta Galková, odborný pracovník pre informačný systém v športe
telefón: +421 2 322 236 12
mobil: +421 905 234 008
e-mail: agata.galkova@sportcenter.sk

Mgr. Ivana Hricová, odborný pracpvník pre informačný systém v športe
telefón: +421 2 322 236 21
mobil: +421 905 234 008
e-mail: ivana.hricova@sportcenter.sk

Ing. Jana Škripková, projektový manažér
telefón: +421 2 322 236 13
e-mail: jana.skripkova@sportcenter.sk

Oddelenie ekonomiky a servisných služieb

Ing. Ján Mižúr, vedúci oddelenia a zástupca riaditeľa
telefón: +421 2 322 236 70
e-mail: jan.mizur@sportcenter.sk

Brigita Trimajová, vedúci manažér
telefón: +421 2 322 236 71
e-mail: brigita.trimajova@sportcenter.sk

Mgr. Andrea Adamišinová
telefón: +421 2 322 236 33
e-mail: andrea.adamisinova@sportcenter.sk                       

Nadežda Kratochvílová
telefón: +421 2 322 236 72
e-mail: nadezda.kratochvilova@sportcenter.sk

Ing. Anna Havránková - verejné obstarávanie
telefón: +421 2 322 236 10 (sekretariát NŠC)
e-mail: anna.havrankova@sportcenter.sk

Ing. Magdaléna Danihelová
telefón: +421 2 322 236 41
e-mail: magdalena.danihelova@sportcenter.sk

Mgr. Ivana Štefančová - agenda SLA a ZSL
telefón: +421 2 322 236 60
e-mail: ivana.stefancova@sportcenter.sk

Ing. Jaroslava Gregoríková- agenda SLA a ZSL
telefón: +421 2 322 236 60
e-mail: jaroslava.gregorikova@sportcenter.sk

Silvia Kočišová - personalistika
telefón: +421 2 322 236 61
e-mail: silvia.kocisova@sportcenter.sk