Kontakt


Zväčšiť mapu

Adresa organizácie:
Národné športové centrum, Trnavská cesta 39 (Športová hala Mladosť), 831 04 Bratislava
IČO: 30853923
DIČ: 2021764888


Vedenie Národného športového centra

Mgr. Boris Čavajda, riaditeľ
telefón: +421 2 322 236 11
e-mail: cavajda@sportcenter.sk

Ing. Ján Mižúr, zástupca riaditeľa
telefón: +421 2 322 236 70
e-mail: mizur@sportcenter.sk

Sekretariát riaditeľa
Mgr. Andrea Janošová,
asistentka riaditeľa
telefón: +421 2 322 236 10
e-mail: office@sportcenter.sk

ÚTVAR ŠPORTU A DIAGNOSTIKY
Oddelenie športovej prípravy

PaedDr. Robert Petriska, vedúci oddelenia
telefón: +421 2 322 236 20
mobil: 0918 837 445
e-mail: petriska@sportcenter.sk


Oddelenie funkčnej diagnostiky

Mgr. Peter Lopata, PhD. analytik športovej prípravy
mobil: +421 904 868 785
e-mail: lopata@sportcenter.sk

Mgr. Jana Pelikánová PhD., odborný pracovník
e-mail: jana.pelikanova@sportcenter.sk

Mgr. Igor Adamus, fyzioterapeut
telefón: +421 2 322 236 42
e-mail: adamus@sportcenter.sk

Mgr. Ivan Jamriška, metodik kondičnej prípravy
telefón: +421 2 322 236 22

Bc. Lucia Astrabová, fyzioterapeut
telefón: +421 2 322 236 53
e-mail: astrabova@sportcenter.sk

M. Sc. Ľudmila Oreská, analytik športovej prípravy
telefón: +421 2 322 236 22
e-mail: oreska@sportcenter.sk

Mgr. Milan Kováč PhD. analytik športovej prípravy
telefón: +421 2 322 236 53
e-mail: milan.kovac@sportcenter.sk

Mgr. Michaela Voskárová, samostatná odborná asistentka, t.č. materská dovolenka
telefón: +421 2 322 236 53
e-mail: voskarova@sportcenter.sk

Mgr. Adrián Gajdoschík, samostatný odborný asistent
telefón: +421 2 322 236 22
e-mail: gajdoschik@sportcenter.sk


Oddelenie komunikácie

PhDr. Ľubica Nemečková, vedúca oddelenia
telefón: +421 2 322 236 31
e-mail: nemeckova@sportcenter.sk

Mgr. Peter Seriš, manažér publicity
telefón: +421 2 322 236 52
e-mail: seris@sportcenter.sk

ÚTVAR RIADENIA VÝSTAVBY ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Oddelenie riadenia výstavby športovej infraštruktúry

Ing. Pavol Swiec, koordinátor
telefón: +421 2 322 236 14
e-mail: swiec@sportcenter.sk

ÚTVAR EKONOMIKY, SERVISNÝCH A INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Oddelenie vzdelávania, dokumentačných a informačných činností

Mgr. Igor Kováč, vedúci oddelenia
telefón: +421 2 322 236 63
e-mail: kovac@sportcenter.sk

Mgr. Boris Čechvala, odborný pracovník pre školský šport
telefón: +421 2 322 236 62
e-mail: cechvala@sportcenter.sk

PhDr. Igor Machajdík, odborný pracovník pre vzdelávacie aktivity, informálne vzdelávanie sa a edičnú činnosť
telefón: +421 2 322 236 60
e-mail: machajdik@sportcenter.sk

Mgr. Agáta Galková, odborný pracovník pre informačný systém v športe
telefón: +421 2 322 236 12
e-mail: galkova@sportcenter.sk

Ing. Jana Škripková, projektový manažér
telefón: +421 2 322 236 13
e-mail: skripkova@sportcenter.sk


Oddelenie ekonomiky a servisných služieb

Ing. Ján Mižúr, vedúci oddelenia
telefón: +421 2 322 236 70
e-mail: mizur@sportcenter.sk

Brigita Trimajová, samostatný odborný pracovník
telefón: +421 2 322 236 71
e-mail: trimajova@sportcenter.sk

Nikola Ďurisová, asistentka pre ekonomiku
telefón: +421 2 322 236 33
e-mail: durisova@sportcenter.sk

Mgr. Andrea Janošová, samostatný odborný referent, podateľňa
telefón: +421 2 322 236 10
e-mail: janosova@sportcenter.sk

Nadežda Kratochvílová, samostatný odborný pracovník
telefón: +421 2 322 236 72
e-mail: kratochvilova@sportcenter.sk