Konzultácie

V rámci plnenia úloh v oblasti informálneho vzdelávania sa Národné športové centrum ponúka možnosť odborných konzultácií, ktoré poskytujú po dohovore odborní zamestnanci oddelenia vzdelávania.
 
Mgr. Igor Kováč (súčasné olympijské hnutie, organizácia OH a ZOH, olympijské štúdie)
 
PhDr. Igor Machajdík (športová literatúra a faktografia, história telesnej kultúry, športu a olympizmu)

Mgr. Boris Čechvala (školský šport)

Mgr. Agáta Galková (informačný systém v športe)