Sekcia: Vzdelávanie

 

Kuriózne začiatky a peripetie vodného póla

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Mnohoraké podoby mali hry vo vode s loptou dávno predtým, ako nadobudli nakoniec podobu dnešného vodného póla. Musel to byť zaujímavý pohľad okolo roku 1840, keď aktéri „vodných bojov“ sediac obkročmo na drevených sudoch, udierali do lopty palicami, snažiac sa ju dostať do vymedzeného priestoru svojho snaženia. A neboli by to Angličania, keby sa práve v kolíske futbalu nepokúsili dostať hru zo zelených trávnikov do vodného prostredia. V priebehu druhej polovice 19. storočia sa vodná aplikácia súboja dvoch jedenástok neosvedčila, ale ukázala možnú cestu. Keď to nešlo nohami, rukami to pôjde.


Aj takéto boli prvotné podoby vodného póla

Prvotné podoby hry pôsobili komicky – ihrisko a bránky boli na hladine vyznačené zástavkami, mužstvá hrali bez brankárov, v jednej z verzií dokonca stáli obrancovia na brehu. Číhali na útočiaceho súpera a skočiac naňho a ponoriac ho pod vodu, ho donútili, aby sa lopty radšej dobrovoľne vzdal, než aby sa utopil. Tvrdá mutácia vodnopólových modifikácií sa ale zjemňovala a predzvesťou pokroku sa stali prvé pravidlá vodného póla vydané v 70. rokoch 19. storočia, odkedy sa hra s mokrou loptou začala ponášať približne na tú, ktorú poznáme dnes. Po úvodných majstrovstvách Anglicka v roku 1888 a medzištátnom zápase so Škótskom o dva roky neskôr sa ich Water polo „preplavilo“ za veľkú mláku a následne na starý kontinent. O rýchlom náraste popularity kolektívnej hry vo vodnom prostredí svedčí aj jej zaradenie do programu Olympijských hier 1900 v Paríži. O osem rokov neskôr bola založená Medzinárodná plavecká federácia (FINA), ktorá spočiatku zastrešovala aj vodné pólo, no samostatná vodnopólová komisia uzrela svetlo sveta dosť neskoro – až v roku 1928.


Vodné pólo v Anglicku koncom 19. storočia

Veľmi dôležitou skutočnosťou je fakt, že v priekopníckych časoch boli plávanie a vodné pólo spojenými nádobami. Obe tieto, dnes samostatné športové odvetvia, pôsobili v omnoho tesnejšej väzbe ako dnes. Platilo to, samozrejme, aj pre územie monarchie, teda aj pre Slovensko. A aj počas celého obdobia predmníchovskej republiky bolo príznačné, že súčasťou takmer každých plaveckých pretekov alebo podujatí bývali vodnopólové zápasy. Plavci a vodnopólisti predstavovali v prevažnej miere totožné osoby.

Podstatnú úlohu zohrávala, pravdaže, voda, teda priestor poskytujúci možnosti na realizáciu hry, ktorá si predsa len vyžadovala oproti plávaniu špecifickejšie podmienky. V čase neexistencie plavární a bazénov sa hrávalo v pokojných, podľa možnosti stojatých vodách, aby riečny prúd neodplavil loptu i bránky. Okrem jazier a rybníkov poslúžili aj pomaly tečúce ramená riek vhodné riečne zákutia. Postupne budované plavárne sa stávali miestami ideálnymi a pólistami vyhľadávanými.


Vodné pólo na OH 1904 v St. Louis

Otvorenie prvej krytej plavárne v Bratislave – Grösslingu už v roku 1895 zohralo pre vývoj plaveckého športu a vodného póla u nás obrovskú úlohu, pretože oba tieto „zrastené“ športy nadobudli z tohto dôvodu celoročný charakter. V globále však platilo, že aj keď bol Grössling v časoch Uhorska i I. ČSR ojedinelým unikátom, bolo plávanie a vodné pólo stále považované za športy sezónne.

Pravdepodobne najstarší vodnopólový zápas na území Slovenska bol zohraný v auguste 1911 v Košiciach medzi Kassai Atletikai Club (KAC) a Miškovským atletickým klubom (MAK). Skôr, ako mohol počet podobných duelov stúpnuť, vypukla prvá svetová vojna a ani vodné pólo nemalo šancu. Po vojnovej mizérii sa otriasol aj šport a v priebehu roka 1919 bol ustanovený Československý amatérsky plavecký zväz (ČSAPS), v podstate premenovaný český zväz, ktorý rozšíril svoju pôsobnosť na Slovensko, pričom bol v ďalšom kalendárnom roku prijatý za člena Medzinárodnej plaveckej federácie. V roku 1919 sa dokonca uskutočnili I. majstrovstvá ČSR v plávaní a vodnom póle. Bolo to v období, keď fungovalo v celej republike iba šesť plaveckých klubov, všetky v západnej časti novovzniknutého štátu, ktorých súčasťou boli aj vodnopólové tímy. Tie prakticky ešte dlhé roky ako samostatné oddiely neexistovali.


Dátum vydania: september 2017