Livestream na tému Post COVID-19 príznaky u športovcov - POZVÁNKA

Bratislava, 25.2.2021 (MŠVVaŠ SR v spolupráci s NŠC)

                                                                                                     
TLAČOVÁ SPRÁVA:

Post COVID-19 u športovcov


Kedy prinesú slovenskí športovci nové medaily?                                         

Livestream na tému  Post COVID-19 príznaky u športovcov vysielame na FB Národného športového centra už 3. marca 2021 o 19-tej hodine.
 
MÁTE  RADI  ŠPORT a PREKONALI STE OCHORENIE COVID-19?  

Beháte? Cvičíte doma? Ste profesionálny športovec ?

Nezáleží na tom, či ste amatér, profesionál, dospelý alebo dieťa.  V časoch „covidových“ sa treba pripraviť na nové začiatky. Tie nemusia byť jednoduché. Ak ste už ochorenie COVID-19 prekonali, alebo vás len straší,  pripojte sa na livestream 3. marca 2021 o 19-tej na tomto linku:

facebook.com/narodnesportovecentrum  

Prinášame Vám v ňom prvý zo série pripravovaných nadčasových vzdelávacích programov, ktorý poukáže na vážnosť situácie v pandemických časoch, kedy sú športovci výrazne ohrození zdravotnými post COVID-19 ťažkosťami. Rovnako ohrozené sú aj súťaže a športové podujatia - limitovanými športovými výkonmi.
Únava, bolesti svalov a kĺbov, zadýchavanie sa už pri menšej námahe, riziko zápalu srdca či náhlej smrti športovca – aj toto sú možné riziká a príznaky, ktoré niekedy pretrvávajú aj dlhé mesiace.

Športovú obec chceme postupne informovať o tom, ako správne trénovať, ako predchádzať rizikovým stavom a ako sa čo najrýchlejšie dostať znova k vrcholovým výkonom. Prevencia, diagnostika, správne načasovaný tréningový proces a liečba budú prioritami tohto podujatia.

Predstavíme Vám post COVID-19 dotazník, ktorí vyplnia tisíce športovcov. Amatérskych aj registrovaných. Na základe digitalizovaných dát  budeme vedieť predpovedať ďalší vývoj výkonnosti u registrovaných športovcov  a navrhneme ďalšie intervencie.

Hosťami prvého livestreamu budú:

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.,ImunoVital Centrum, Klinický imunológ a alergológ – primár, ktorá sa dlhé roky venuje športovcom
MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH.,primár a zástupca prednostu COVID Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UN Bratislava
* Mgr. Ivan Husár, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
* Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centraSpoločne tak predstavia nový unikátny projekt, ktorý má ambíciu systematického vzdelávania laikov aj profesionálov.