Sekcia: Vzdelávanie

 

Bar Kochba v stopách PTE

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

V priebehu roka 1929  vodní pólisti ŠK Makkabea Bratislava výkonnostne napredovali, v klube angažovali odborníka z Hakoah Viedeň a čo bolo sympatické, začali klásť dôraz na vlastnú liaheň talentov a venovať sa výchove dorastu. Práve v pólovom zápase Hakoah Viedeň – Makkabea Bratislava pútala pozornosť postava rozhodcu. Nebol ním nikto iný ako najlepší hráč vodného póla u nás Pavol Steiner z konkurenčného PTE Bratislava, budúci člen Bar Kochby , do ktorej prestúpil vo februári 1931.  Kritika hodnotila jeho vtedajší premiérový rozhodcovský výkon zhovievavo a podľa ohlasov pískal veľmi objektívne. Plnohodnotné časy pre plavcov a pólistov Bar Kochby nastali až po schválení stanov klubu Krajinským úradom v Bratislave, čo trvalo takmer dva roky po jeho založení, v máji 1931.


Pavol Steiner

V domácich vodnopólových vodách kraľoval PTE Bratislava. Ešte v júni 1929 deklasoval pražskú Sláviu 11:1 a v kuloároch sa hovorilo o katastrofálnej porážke Pražanov, ktorí hľadali jej príčinu vo „veľmi slabom sudcovi Neumannovi a veľmi studenej vode“. V konfrontácii so zahraničím už PTE takým suverénom nebol. V medzimestskom zápase Bratislava – Viedeň (5 : 5) reprezentoval Bratislavu PTE, zatiaľ čo rakúsku metropolu výber poskladaný z hráčov Austrie, WAC, Vienny i Hakoah.  Možno aj vzhľadom na úzku bratislavskú špičku kontrolovali hru v odvete o rok neskôr vo Viedni domáci (7:3). Katastrofálnu porážku utrpel PTE od UTE Budapešť – 0:11 v auguste 1931 na Lide, ale silní Maďari to „nasekali“ aj Košičanom z KAC – 15:1. Raz si hore, inokedy dole, platilo aj pre naše vodnopólové kluby. Členovia i priaznivci najlepšieho klubu v Bratislave i na Slovensku museli zvýšiť pozornosť po tom, čo na jar 1931 týždenník Sport an der Donau napísal, že „dovtedy bezkonkurenčnému PTE vyrástol v Bar Kochbe zdatný partner, čo zvýši celkovú konkurenciu, čo je krok vpred“.


Plavci a vodnopólisti Bar Kohba Bratislava, prvá polovica 30. rokov

Nevyrovnanosť výkonov aj u tých lepších súvisela s celkovou hospodárskou mizériou, pričom najhoršia situácia v slovenskom plaveckom športe počas existencie I. ČSR bola na vidieku. Podstatu vystihol v marci 1933 Šport: „Plaveckému športu na Slovensku nebola dosiaľ venovaná taká pozornosť, akú si istotne pre svoju dôležitosť zasluhuje. Hlavným nedostatkom bol – a dosiaľ je – naprostý nedostatok zimných a letných plavární a tiež málo funkcionárov a učiteľov, ktorí by plávanie a vodné pólo propagovali.“ Názorným pólovým príkladom priepastného rozdielu vo výkonnosti mohol byť ojedinelý zápas PTE Bratislava so slovenským vidieckym mužstvom. Začiatkom augusta 1930 sa PTE stretla v Leviciach s domácim LTE a výsledok bol symptomatický  – 26:1. Nad problémom polemizoval aj športový týždenník Športový týždeň: „Máme síce v mnohých mestách založené plavecké kluby, ktoré však vôbec nedajú o sebe vedieť, ačkoľvek by mohli veľmi prispieť k propagácii tohto športu medzimestskými utkániami a p., keď by sa prihlásili do ČSAPS. Tým by prospeli nielen k propagácii plavectva, ale aj sebe a sväzu, resp. župe, ktoré majú veľmi obťažný úkol, sháňať po všetkých kútoch Slovenska maličké kluby a rozvíjať medzi nimi činnosť.“

V 30. rokoch prišli kluby na to, že sa oplatí venovať pozornosť výchove vlastných odchovancov, čo malo súvis aj s nedostatkom financií, veď kvalitný „hotový“ plavec či vodnopólista už aj v tých časoch niečo stál, nehovoriac  o samotnom chode klubu. Nádejou boli bratislavskí stredoškoláci, budúce hviezdy bazénov navštevovali reálku, Masarykovo gymnázium či obchodnú akadémiu. Chlapci sa stretávali aj vďaka medziškolským i medzimestským podujatiam. Tak zostalo v pamäti napríklad víťazstvo bratislavských stredoškolákov nad brnianskymi študentmi – pólistami 6 : 1 v roku 1934. A vodnému pólu sa venovali aj vysokoškoláci. V roku 1931 získali tí bratislavskí dokonca domáci titul po víťazstve nad súperom z Brna 4:2, keď vysokoškolské farby hájili také osobnosti ako Steiner či Klobucký, teda hráči špičkových bratislavských klubov. Hodno pripomenúť, že plavecký odbor VŠ Bratislava bol tiež právoplatným členom Bratislavskej župy.


Dátum vydania: marec 2018