Sekcia: Vzdelávanie

 

Meditácia v športe

Mgr. Igor Kováč, Národné športové centrum

„Meditácia nie je spôsob ako utíšiť svoju myseľ. Je to spôsob ako vstúpiť do ticha, ktoré tu už je – pochované pod 50 000 myšlienkami,  ktoré priemerný človek myslí každý deň.“ D. Chopra

„Spokojnosť a naplnenie vám poskytne jedine meditácia, jedine ticho, iba prekročenie vašej mysle.“ Osho


Kobe Bryant. Zdroj: budhaprayerbeads.tumbrl.com

Meditácia bežne evokuje predstavu tibetských mníchov žijúcich v horách, ktorí celý deň vysedávajú na jednom mieste a rozjímajú o pre nás záhadných veciach. Skutočnosť je však taká, že meditácia je veľmi významnou duchovnou praktikou, ktorá má nespochybniteľný prínos pre duševné aj fyzické zdravie človeka.

V súčasnosti už existujú stovky vedeckých výskumov a dôkazov o tom, ako meditácia pomáha pri liečení rôznych druhov zdravotných ťažkostí – pomáha kontrolovať hladiny kortizolu u ľudí s cukrovkou, znižuje krvný tlak, riziko infarktu či hladinu cholesterolu, redukuje vznik aterosklerózy, pomáha pri psychických ochoreniach, ako sú depresie, stavy úzkosti, závislosti, poruchy spánku, autizmus, postraumatické stavy, poruchy pozornosti a hyperkativita.  

Meditácia pomáha udržiavať mozog vo frekvenčnej hladine vĺn alfa. Známa Schumannova rezonancia 7,8 Hz, ktorou vibruje elektromagnetické pole nad zemským povrchom, má podobnú frekvenciu. Veda pritom potvrdila, že táto frekvencia je predpokladom fyzického a psychického zdravia človeka. V rovnakej frekvencii znie tak isto posvätná indická slabika „Óm“, ktorá sa vyskytuje aj v meditačných mantrách. Pri meditácii dokáže byť aktivovaný a harmonicky pracovať celý mozog, a nie len niektoré jeho časti. Významnú úlohu pri meditácii zohráva tiež epifýza, hormonálna žľaza, nachádzajúca sa v strede hlavy na úrovni medzi obočím (tzv. tretie oko). Je známe, že produkuje látku DMT (dimethyltriptamin), ktorá sa vylučuje pri zmene vedomia v stave tzv. samádhi, čiže osvietenia.

Osvietenie predstavuje splynutie so zdrojom celého stvorenia, ktorý je sprevádzaný trvalým a ničím nepodmieneným pocitom lásky a blaženosti. Kvantoví fyzici tento zdroj označujú termínom jednotné pole, v ktorom je obsiahnutý celý fyzický svet vrátane ľudských tiel. Duchovní majstri však poukazujú na to, že toto pole obsahuje aj všetky myšlienky a emócie, teda aj duševné procesy každého človeka. Každý osvietený človek vás upozorní na to, že toto pole, ktoré sa označuje pojmami ako Boh, Bytie, Vedomie, Duch a pod., je v skutočnosti stavebnou látkou celého stvorenia, čiže všetkých nehmotných javov aj fyzických, hmotných foriem.

Joga a meditácia sú cesty ako dospieť k tomuto poznaniu a zjednoteniu. Každou meditáciou sa približujete k stotožneniu s týmto zdrojom. Jej prostredníctvom praktikujete žitie v prítomnosti. Posilňujete tzv. vedomie pozorovateľa myšlienok a emócií, čím strácajú svoju intenzitu a silu. Je to totiž práve energia myšlienok a emócií a predovšetkým nevedomé stotožňovanie sa s nimi, ktoré človeka vyčerpáva a oddeľuje od poznania zdroja stvorenia. Oddeľuje ho od prežívania skutočnej sily, naplnenia a šťastia. M. Jelínek v tejto súvislosti píše: „Myseľ produkuje myšlienky, pretože hľadá šťastie. Starí Indovia hovoria, že to, čo myseľ hľadá, sa nachádza tam, odkiaľ myšlienky pochádzajú. A keď myseľ prežije šťastie, už nepotrebuje premýšľať. Keď ale budeme chcieť myseľ upokojiť, nemusí to znamenať, že nájdeme šťastie. V meditácii akoby sme sa vracali k našej prirodzenosti, k podstate. Návrat k našej prirodzenosti „zabije“ racionálnu myseľ. Zážitok absolútneho šťastia je spojený so zážitkom „tu a teraz“. V prítomnosti nie je priestor pre myšlienky, a teda ani pre emócie.“

Existujú desiatky druhov meditácií. Všetky však majú spoločné tri základné znaky – uvoľnenosť, pozorovanie a neposudzovanie. Ak si dokážete pri meditácii zachovať tento prístup, ste na správnej ceste. 20 minút ráno a večer je asi najbežnejší spôsob, ako meditáciu praktikovať. Býva tiež doplnená o pranayámické, dychové cvičenia. Pozorovanie dychu, chladného vzduchu vchádzajúceho do nosa a teplého vzduchu prúdiaceho von, je jedným zo spôsobov, ako začať s meditáciou. Vnímanie okrajových častí tela, ako sú chodidlá, lakte či vnútorná strana kolien, vám pomôže pri uvoľňovaní. Postupne pritom môžete vnímať aj priestor medzi výdychom a nádychom. Je to brána k neprejavenému, teda k zdroju stvorenia. Podobne ako ticho medzi zvukmi a myšlienkami. Nebuďte priťahovaní myšlienkami, zostaňte k nim indiferentní. Jogíni k nim pristupujú ako k „vtáčiemu trusu“. Sú ako oblaky na oblohe, ktoré len prechádzajú okolo. Sú pre vás len akousi pozvánkou, ktorú jednoducho necháte tak. Sú ako vlny na hladine oceánu, zatiaľ čo vy ste pokoj v jeho hlbine. Nesnažte sa myšlienky potláčať alebo sa ich zbaviť. To vytvorí iba stav napätia. Len vaše vytrvalé stotožnenie s pozornosťou za myšlienkami postupne vymaže myšlienkový princíp z vedomia. Tiež si môžete vnútorne položiť otázku: „Kto som ja?“, „Komu sa toto všetko deje?“, „Kto je tým pozorovateľom tohto všetkého?“. Odpoveď nepríde slovami. Postupne však nastane to, čo vám ukáže odpoveď.

„Meditatívny stav je náš prirodzený stav. Je to stav stotožnenia sa s vedomím – statickým, nemenným, večným a blaženým bytím, ktoré existuje bez akéhokoľvek úsilia a námahy. Len nechajte od seba všetko odísť a to, čo zostane, je to, čím v skutočnosti ste.“ Ramana Mahariši


Russell Wilson, hráč tímu NFL Seattle Seahawks, ktorého tréner P. Carroll odporúča hráčom praktikovať meditáciu. Zdroj: thesportster.com

Je viac či menej známe, že meditácia má svoje uplatnenie vo svete športu. Termín „stav zóny“, ktorý sa často v športe používa, a o ktorom hovorí napríklad aj M. Jelínek, je vo svojej podstate práve meditatívnym stavom. Ten predstavuje akési ideálne nastavenie športovca pre jeho športový výkon, kedy je plne v prítomnom okamžiku a ako keby očistený od myšlienkových a emočných energií svojej osobnosti. M. Jelínek sa opiera o výskum Dr. Freda Travisa, ktorý na základe encefalografických vyšetrení športovcov dospel k záveru, že najlepšie výkony sú dosahované práve v alfa vlnách, čiže v meditatívnom stave.

Robert Piper v tejto súvislosti uvádza 10 dôvodov, prečo by mal každý športovec meditovať.
1. Meditácia pomáha zvyšovať úroveň sústredenia v mozgu. 2. Pomáha sa lepšie vyrovnať s bolesťou. 3. Pomáha upokojovať centrum strachu v mozgu známe ako amygdala a to aj vtedy, keď nemeditujete. 4. Posilňuje imunitný systém. 5. Redukuje neustále premýšľanie mysle a pomáha tak lepšie sa sústrediť na prítomný okamžik. 6. Prospieva k zlepšenej odolnosti. Pomáha odpútať sa od negatívnych myšlienok, ktoré športovca odrádzajú od dosiahnutia cieľov. 7. Redukuje stres. 8. Stabilizuje emócie a zlepšuje kontrolu nad náladami. 9. Zlepšuje kvalitu spánku. Austrálsky olympijský tím zredukoval používanie práškov na spanie o 75% za tri roky potom, čo jeho členovia začali praktikovať meditáciu. 10. Meditácia zlepšuje sebareflexiu a schopnosť identifikovať svoje vlastné slabiny.

Tiež môžeme doplniť, že plní aj významnú regeneračnú funkciu. Jeden z vedeckých výskumov poukázal na to, že 20-minútová meditácia vedie k výraznému zníženiu spotreby kyslíka. To vyvoláva hlboké uvoľnenie, pri ktorom dochádza k regenerácii buniek. Na dosiahnutie rovnakého uvoľnenia a úrovne kyslíkovej spotreby je pritom potrebný až 6-hodinový hlboký spánok.

Medzi top vrcholovými športovcami sa nájde hneď niekoľko zvučných mien, ktoré sa verejne priznali k praktikovaniu meditácie. Patria medzi nich LeBron James, Kobe Bryant, Novak Djokovič či španielsky krasokorčuliarsky majster sveta Javier Fernandez. Zo slovenských športovcov ju v rámci svojej prípravy praktikuje napríklad boxer Viliam Tankó. Aj on je dôkazom toho, že meditácia vám môže pomôcť nie len stať sa lepším športovcom, ale z vás dokáže urobiť aj šťastnejšiu ľudskú bytosť.

Meditácia totiž nevyhnutne vedie aj k transformácii osobnosti človeka. Zjemňuje ľudské ego a sprístupňuje človeku pravdu, inteligenciu a múdrosť, ktorá inšpiruje jeho konanie. Nie len v športovom, ale aj každodennom živote.


Použité informačné zdroje:
How Meditation Increases VO2 max, Lowers Oxygen Consumption. EOC Institute, dostupné na http://eocinstitute.org/meditation/meditation-lowers-your-oxygen-consumption/
JELÍNEK, M. – JETMAROVÁ, K. (2014): Sport, výkon a metafyzika aneb jak proměnit práci ve hru a úslilí v medaile. Mladá fronta, Praha, 240 s.
Manage diabetes with meditation. Brainwave Research Institute, dostupné na  https://www.brainwave-research-institute.com/manage-diabetes-with-meditation.html
PIPER, R. (2013): 10 Reasons Why Every Athlete in the World Should Meditate. Huffington Post, 15. 6. 2013, dostupné na  http://www.huffingtonpost.com/robert-piper/meditation-athletes_b_3398745.html
Transcendental Meditation. Official U. S. Site, dostupné na http://www.tm.org/home-c


Dátum vydania: máj 2017