Minister Pellegrini v NŠC

Bratislava 12. augusta 2014 (NŠC) - Dňa 12.8. navštívil Národné športové centrum nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. NŠC je priamo riadenou organizáciou ministerstva a tak sa nový minister prišiel oboznámiť s našimi aktivitami a činnosťou. 

Po prehliadke Haly Mladosť a laboratórií NŠC, ktoré ho zaujali svojou špičkovou vybavenosťou, diskutoval s Podporným tímom NŠC o testovaní elitných športovcoch a reálnom význame testovania pre optimalizáciu športovej prípravy. 

 

Riaditeľ NŠC Boris Čavajda a Richard Galovič, projektový manažér pre športové činnosti informovali ministra, ktorého sprevádzal Ladislav Čambal, generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR o aktivitách NŠC, o našej novej orientácii na športovú prípravu najvýraznejších mládežníckych talentov, metodickej podpore projektu Podpora vybraných športovcov - Top tímu a jeho oponentúr, ale aj o aplikácii našich nových, moderných testovacích batérii vytvorených v spolupráci s elitnými športovcami a športovými zväzmi pre identifikáciu športových talentov v základných školách.  Minister dané oblasti považuje za významné pre ďalší rozvoj športu, ale aj využitie jeho pozitívnych aspektov pre zdravý vývoj mládeže a širokej verejnosti.

Foto: NŠC