Monografie

JARUŠEK, František a kol.: História vodného póla na Slovensku 1919 - 2005. Artwell Creative, s.r.o. pre Národné športové centrum a Slovenský zväz vodného póla, Bratislava, 2007, 193 s., ISBN: 978-80-969668-9-9

„Kto nevie prezentovať svoju históriu, pre svet neexistuje“, také je konštatovanie Františka Jaruška, hlavného autora publikácie História vodného póla na Slovensku. S citáciou možno iba súhlasiť a zároveň dodať, že publikácia patriaca do kategórie faktografickej literatúry, mapujúca vodnopólový život v období ohraničenom rokmi 1919 až 2005, si všíma vznik, vývoj, dôležité udalosti i osobnosti úspešného kolektívneho športu.Veľmi cenným prínosom je predovšetkým celková syntéza faktov, pričom pri ich interpretácii cítiť pohľad človeka zvnútra diania, znalého pomerov a prostredia sveta mokrej lopty, ktorý mu je blízky ako dlhoročnému skúsenému a uznávanému bývalému hráčovi, funkcionárovi i rozhodcovi nielen doma ale aj v medzinárodných štruktúrach. Chronológia domáceho vodnopólového diania od najstarších čias, profily osobností slovenského vodného póla a exaktne podané informácie o jednotlivých bývalých i súčasných kluboch, reprezentačné výbery (výsledky, zostavy, zápasy, súťaže rok po roku), to všetko si zaslúži obdiv, pretože mnohoročné „naháňanie“ relevantných informácií si vyžaduje okrem mimoriadnej trpezlivosti aj prehľad, ale predovšetkým „tvrdohlavú zanietenosť“ a lásku k svojmu športu. Je jasné, že tá hlavnému autorovi nechýbala a vďaka patrí aj spolutvorcom z klubov. Vhodnou súčasťou obsahu publikácie je aj výklad vývoja pravidiel a rozhodovania.Vodní pólisti všetkých generácií a priaznivci športovej histórie si v knižke História vodného póla na Slovensku 1919 – 2005 určite nájdu tú svoju stať. „História slovenského vodného póla vznikla ako prejav uznania všetkým tým, ktorí sa v minulosti o jeho rozvoj zaslúžili“, napísal v doslove prezident Slovenského zväzu vodného póla Vladimír Prelovský a tým povedal vlastne všetko.
 

Stiahnuť PDF


HAZUCHA, Miroslav: Láska Rudolfa Holzera - atletika. Národné športové centrum, Bratislava, 2007, 123 s., ISBN: 978-80-969702-1-6

Renomovaný publicista, „novinárskymi vetrami ošľahaný“ športový redaktor a  športový historik, Miroslav Hazucha je autorom monografie o významnej osobnosti slovenského športu Rudolfovi Holzerovi. Svoje schopnosti, prednosti i skúsenosti z oblasti literatúry faktu dáva jasne najavo aj v prípade publikácie „Láska Rudolfa Holzera – atletika“, kde predstavuje veľkú postavu slovenskej atletiky typicky „hazuchovsky“, teda koncepčne, exaktne, ale zároveň literárne dynamicky. Silnou stránou publikácie je jej autenticita. Prostredníctvom nej, čiže výpoveďami mnohých osobností atletiky o osobe Rudolfa Holzera tlmočí autor pohľad „ľudí od fachu“ na človeka, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj atletického hnutia na Slovensku v priebehu takmer šiestich desaťročí. Je skvelé, že Miroslav Hazucha sa s hlavným protagonistom publikácie osobne poznal, že si s ním korešpondoval, že sa spolu stretávali a že práve on „bdie“ nad športovou pozostalosťou a archívom písomností atletického funkcionára. Práca, ktorú autor venoval rodine Rudolfa Holzera, sa člení na niekoľko častí, ktoré sú systematicky dopĺňané bohatým obrazovým materiálom, väčšinou autentickými fotografiami i tlačovinami v celkovom počte 139.
 

Stiahnuť PDF