Sekcia: Vzdelávanie

 

Môže prítomnosť partnera pomôcť k lepšiemu výkonu? Cit a pochopenie

PhDr. Tomáš Gurský, Slovenská spoločnosť športovej psychológie

Športovec môže podať vrcholný výkon vtedy, ak je plne skoncentrovaný, a to najmä  v záverečnej príprave. Užitočnosť takejto praxe poznajú vo vrcholovom športe všetci: idú obvykle na sústredenie. Niekoľkodenné odvrátenie pozornosti od rozptyľujúcich vecí v živote zvyšuje koncentráciu na výkon, životná energia tečie jediným smerom. K vytvoreniu dobrého zázemia športovca môže dobre pomáhať aj okruh jeho najbližších. Nemal by byť veľmi široký, priveľký záber totiž rozptyľuje a ruší. Najlepšie len ľudia, ktorým športovec úplne dôveruje a  pozná ich, ako aj oni jeho (spolu s jeho muchami).Ak žijete s partnerom a váš vzťah je stabilný, rozlišujme dve stránky vzťahu: citovú a sexuálnu. Dnešné riadky budeme venovať skôr stránke citovej, kým o sexe budeme pokračovať v budúcom čísle. Je dosť možné, že Váš partner nevie presne, čo potrebujete, keď sa práve pripravujete na vrcholnú súťaž. Nemusí chápať, že tréning a príprava na vrcholný výkon spotrebuje veľké množstvo fyzickej a psychickej energie, ktorú treba niekde „dočerpať’. Nemusí vedieť, že športovec býva hlavou stále pri svojom športe. Možno nevie ani, že športovec je raz hore a inokedy dolu so svojimi výkonmi a náladami. Najmä partner z nešportového prostredia tomu ťažko môže rozumieť. Je preto správne partnera v týchto veciach trochu „vyškoliť’. Vyskúšajte silu partnerstva. V kaviarni, či na príležitostnom rande silu vášho vzťahu neodhadnete. Je treba odhadnúť, ako bude váš partner reagovať v záťažových situáciách, napríklad na turnaji, keď sa vám nebude práve dariť. Poskytne vám podporu alebo bude len kritizovať a mudrovať? Kým  partner neprejde určitou zaťažkávacou skúškou, na ktorej si overíte, že ide o oporu, radšej ho na dlhšie turné neberte. Citová stránka vzťahu je najmä porozumenie a schopnosť vcítiť sa do druhej osoby. Pokiaľ to partner dokáže, môže výrazne prispieť k psychickej pohode pred súťažou. Pokiaľ to nechápe, prinesie vám to viac škody než osohu. Stáva sa bohužiaľ dosť často, že partneri si robievajú nárok na všetok voľný čas športovca a na spoločnú zábavu práve vtedy, keď je treba venovať čas regenerácii a oddychu. Uvažujte perspektívne. Ctižiadostivý a cieľavedomý človek by si  mal vopred rozmyslieť, koľko energie a času chce do športu investovať. Je jasné, že kto chce ísť až na vrchol, musí sa programovo vzdať mnohých príjemných vecí. Bez toho to jednoducho nejde. Kariéra vrcholového športovca je príliš krátka a náročná, než aby bolo možné plytvať časom a energiou. Ak to chcete urobiť,  nájdite si partnera, ktorý to pochopí.


Dátum vydania: 2007