Sekcia: Vzdelávanie

 

Najpopulárnejší od začiatku

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Bolo prirodzené, že futbal, lebo o ňom je reč, prešiel do ofenzívneho útoku ešte koncom 19. storočia, keď sa z britskej ostrovnej kolísky na európsku pevninu niekde takpovediac prekľučkoval, a niekde dostal skôr jednoduchým dlhým pasom alebo presnou prihrávkou. Takto sa hra ocitla aj v Rakúsku, v ktorého hlavnom meste fungoval „anglický predvoj“ v podobe tu pôsobiacej, početnej britskej futbalovej kolónie (prvé viedenské kluby mali anglické názvy (First Vienna FC a Vienna Cricket and Football Club). A v 90. rokoch 19. storočia sa takáto prihrávka vydarila aj do Uhorska, keď mali prsty v premiére anglickí študenti, číhajúci na „loptu do ohňa“. Bolo zákonité, že cielený výkop si našiel adresáta aj v „šestnástke našich končín“ – na území Slovenska.

V máji 1898 sa v rámci telovýchovných slávností v Prešove uskutočnil ukážkový zápas dvoch budapeštianskych jedenástok – BTC a Óbudai TE. O tejto vtedy ojedinelej atrakcii informovali čitateľov aj v Pressburger Zeitungu, veď dianie na ihrisku sledovali aj zvedavci z Prešporka. Výsledok priateľskej „špionáže“ nedal na seba dlho čakať. Ešte v tom istom roku bol založený futbalový odbor PTE Bratislava. Stalo sa tak presne 7. júna 1898 a o necelý rok si jeho jedenástka dohodla v Petržalke zápas práve proti ETVE Prešov. Červeno-bieli domáci odohrali proti súperovi víťazný duel 2:1 zatiaľ v komornom prostredí, ktoré komorným ešte nejaký čas pretrvalo. Popri pôvodných odvetviach telocvičných a športových aktivít, ktoré v tomto najväčšom bratislavskom telocvičnom spolku uhorskej éry predstavovali najmä gymnastika a šerm, sa práve futbal postupne stával nosným a populárnym, s adekvátnou finančnou dotáciou.

Prvá drobná správa, ktorú môžeme spájať s futbalom v Petržalke, vyšla v novinách Pressburger Zeitung už v apríli 1894 pod názvom Ihrisko pre školskú mládež, aj keď o futbale priamo nehovorí: „Ako sme sa dozvedeli, bude otvorené až v máji. Žiaci tam chodia už niekoľko týždňov a je radosť pozerať, ako mašírujú a s akou pasiou sa hrajú s loptou.“ Ako sa s loptou hrali, a či do nej aj kopali, autor nešpecifikoval.

V apríli 1899 si futbalisti PTE Bratislava, ako prvé uhorské vidiecke mužstvo vôbec, pozvali súpera z Budapešti. Modro-červení hráči Magyar FC mali futbalovú abecedu „v merku“ predsa len o niečo dlhšie, čo sa prejavilo aj na ihrisku, ale prehra domácich 1 : 3 bola prijateľná. Po dvoch týždňoch privítali na svojom ihrisku ďalšieho súpera z hlavného mesta Uhorska – Müegyetem, teda študentov z vysokej školy technickej. Bol to súper z kategórie najťažších, čo bolo aj cítiť, a výsledok priebeh hry len potvrdil – 1:9. V júni schytali bratislavskí priekopníci deväť ešte raz, tento raz od viedenských Angličanov z First Vienna FC, no dva strelili aj sami. Bolo dôležité, že futbalistov PTE počiatočné nelichotivé výsledky neznechutili, pretože onedlho sa začala karta obracať.


Zápas na ihrisku PTE v roku 1900.

Stalo sa tak na jar 1900, keď si prešporskí futbalisti „vykopali“ prvé cenné víťazstvo nad viedenským SPC Training 2:1. Na jeseň prišla víťazná séria, ktorá vyvrcholia víťazstvom nad AC Victoria Viedeň, ktorej nadelili 6:1. Súvis možno nájsť aj v skutočnosti, že práve v jeseni 1900 začal PTE Bratislava hrávať na vlastnom ihrisku v Petržalke za mostom, presne na tom istom mieste, kde hrával FC Petržalka ešte aj o sto rokov neskôr, v prvom decéniu 21. storočia.

Najagilnejší vidiecky klub v Uhorsku si spočiatku meral sily iba s viedenskými a budapeštianskymi súpermi, no nešlo o žiadnu zhodu okolností. Nemal v podstate na výber, pretože slovenský a vlastne celý uhorský vidiek bol v tom čase ešte bez futbalu. Úderom 20. storočia sa situácia začínala meniť a futbal začala intenzívnejšie vnímať aj verejnosť. Najmä vďaka otvoreniu ihriska a podporou mesta Bratislava, ktoré prenajalo klubu pozemok, darovalo mu štrk a kameň, vojsko poskytlo pracovné sily, pričom architekt Ferenc Hubert, neskôr čestný člen PTE, naprojektoval ihrisko i „sportház“ bez nárokov na finančnú odmenu. Suma potrebná na zaplatenie stavby bola darom mešťanostov, takže dom s tribúnou mohol byť 9. júna 1901 slávnostne otvorený a odovzdaný do užívania športovcom, najmä futbalistom a atlétom. Futbal v PTE Bratislava fungoval odvtedy ako samostatný odbor s vlastným aparátom a financovaním.

Do konca roka 1901 stihli odohrať futbalisti priekopníckeho klubu do tridsať zápasov. Súperov im zaobstarával prevažne zanietený tajomník futbalového odboru Gyula Pogány, ktorý priviezol z Budapešti aj prvé pravidlá futbalovej hry. Vývoj pokročil ďalej v celom Uhorsku, nielen v Budapešti, kde mal sídlo práve konštituovaný Maďarský futbalový zväz (Magyar Labdarúgók Szövetsége – MLSz). Svedectvom o organizačnom pokroku vývoja futbalu v Bratislave je uskutočnenie prvého turnaja hraného vylučovacím spôsobom, ktorý usporiadal PTE Bratislava v roku 1903 pod názvom O prešporskú putovnú cenu.


Dátum vydania: jún 2016