Národný projekt podporil aj minister školstva SR Peter Pellegrini

Bratislava, 4. novembra 2014 (NŠC)

Od začiatku nového školského roka začal národný projekt „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“ pracovať na plné obrátky. Do dnešného dňa bolo distribuovaných viac ako 2000 sád inovatívnych pomôcok do viac než 900 škôl, ktoré sa zapojili do projektu a v rámci celej SR sa rozbehli školenia, kde učitelia získavajú poznatky ako viesť telesnú výchovu zážitkovou formou.

Projekt, ktorý aplikuje Národné športové centrum, zaujal aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Pellegriniho, ktorý ho podporil listom adresovaným školám po celej SR. Poukazuje v ňom na nedostatok pohybu u detí a nezdravý životný štýl našej mládeže a vyzýva učiteľov o zapojenie sa do tohto projektu. Jeho hlavným cieľom je získanie pozitívneho vzťahu žiakov k športu a pohybu už v detskom veku.

Minister vyjadril jednoznačný postoj k tomuto problému súčasnej doby a svojím vyjadrením „Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou života a dnešné deti ho majú nedostatok, čo sa prejavuje  na ich životnom štýle či zdravotných ťažkostiach súvisiacich nielen s pohybovou sústavou. Ak nenaučíme naše deti tešiť sa z pohybu v rannom detstve, len veľmi ťažko si tieto návyky osvoja v neskoršom veku“,  poukázal na dôležitosť tohto projektu.

Možnosť prihlásiť sa do projektu je stále otvorená a platná pre všetky školy mimo bratislavského kraja. Podrobné informácie získate na stránke www.telesnavychova.sk.