Sekcia: Vzdelávanie

 

Naučte sa úspechu

Talent nikdy nie je postačujúci na to, aby ste uspeli v športe. To, čo je potrebné na dosiahnutie vrcholných výkonov, býva dôsledkom komplexnej súhry fyzických a emočných faktorov. Dokonca aj tí, ktorí to dotiahnu až na vrchol, nemajú zaručené, že tam aj dokážu zotrvať. Športová psychologička Peta Bee upozornila na niekoľko nových zistení, ktoré poukazujú na to, čo športovcovi pomáha odolať tlaku a požiadavkám vrcholného športového výkonu.

Štúdia doktora Daniela Browna z univerzity v Portsmouthe identifikovala niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k výnimočnosti športovca. V rozhovoroch so športovcami, trénermi a športovými psychológmi určil, ktoré faktory zabezpečujú trvalú vysokú úroveň výkonnosti a optimizmu.

 

Účinný  mix
Čoraz častejšie počúvame príbehy športovcov, ktorí dosiahli vysokú úroveň výkonu, avšak na úkor ich duševného a emocionálneho zdravia.

„Dať zo seba to najlepšie ako športovec je veľmi jednoduchá rada,“ hovorí Brown.“ My sme však našli komplexný súbor faktorov, ktoré dokážu viesť k úspechu a pomôžu dostať sa na najvyššiu úroveň.“
Medzi najdôležitejšie vplyvy patria optimizmus, sústredenie, jasná predstava o tom, čo má byť zdokonaľované a vysoký stupeň motivácie.

„Zistili sme, že niektorí potrebujú celostný rozvoj (ako osoba, aj ako športovec), aby bolo možné vidieť progres a aby mali pocit, že tento šport je pre nich ten správny,“hovorí Brown.

 

Úspech plodí úspech
Pre mnohých účastníkov danej štúdie mali práve ich predošlé úspechy veľký vplyv na ich súčasné dosahovanie výsledkov a celkové nastavenie. Brown uvádza, že čím má niekto väčší úspech, tým sa viac buduje jeho sebadôvera, čo v kombinácii s dobrým  stanovením cieľov  len podporí jeho/jej úspešnosť aj v budúcnosti.

Jeden tréner povedal, že víťazstvo je odrazová doska pre ďalšie úspechy. „Moji športovci mali nastavené veľmi vysoké ciele, ale tým, že si vďaka predchádzajúcim výkonom verili, uspeli.“

 

Silná podpora
Podporný systém sa považuje tiež za veľmi kľúčový pre dlhodobé zdokonaľovanie a konečný úspech. „Rodičovská podpora je najvýraznejším  faktorom pre úspechy mladých športovcov“, hovorí Brown.

Dodáva tiež, že tréneri, rodičia a mentori ponúkajú nielen podporu, ale napomáhajú aj k sebadôvere. Dôvera a zodpovednosť k procesu rozvoja tiež pomáhajú športovcom dostať sa do špičky a užívať si to.

Ako povedal jeden z účastníkov: „Každý, kto môže mať pozitívny vplyv na športovca, mu môže pomôcť k úspechu.“

 

Koncentrácia
Jeden z dopytovaných trénerov upozornil aj na význam koncentrácie, ktorá je veľmi potrebná, ak chce športovec uspieť. „Je dôležitá hĺbka a kvalita vašej koncentrácie. Ľudia sú často ľahko rozptýliteľní a potom v danom momente zlyhávajú. Život im preteká pomedzi prsty, pretože sú príliš zaneprázdnení hernými konzolami alebo sociálnymi sieťami. Aby ste sa skoncentrovali na to, stať sa šampiónom, musí byť vaša myseľ rozvinutá v takom rozsahu, že zostanete sústredení v tom, čo robíte.“


Na záver ponúkame ešte zhrnutie faktorov Dr. Browna ovplyvňujúcich úspešnosť športovca:

Charakteristiky cesty k úspechu - zotrvávať na úrovni vysokého výkonu, optimizmus, sústredenosť, informovanosť v oblasti zdokonaľovania sa, vysoký stupeň motivácie, celostný rozvoj, pocit spolupatričnosti

Prostredie predznačujúce úspešnosť - kvalita vzťahov, podpora trénera, podpora rodiny, spoluhráči, tím, tréningové prostredie, skúsenosť so záťažou 

Osobnostné charakteristiky predznačujúce úspešnosť - túžba a motivácia, uznanie, dôvera, záväzok k sebarozvoju, porozumenie osobných a športových potrieb a požiadaviek, schopnosť kontrolovať a zvládnuť potenciálne stresové situácie, koncentrácia, nastavenie cieľov  a výziev, sebadôvera, predošlé úspechy, pozitívne duševné rozpoloženie


Použitý informačný zdroj:
Bee, P. (2017): Psychology: learn to thrive. Athletics Weekly, 18. 10. 2017, dostupné na http://www.athleticsweekly.com/performance/psychology-learn-to-thrive-69437


Dátum vydania: máj 2018