Nový model Vojenského športového centra Dukla (partner NŠC)

Banská Bystrica 29. 10. 2015 (VŠC Dukla) - Vojenské športové centrum Dukla, ktoré je zmluvným partnerom NŠC, by malo už onedlho fungovať ako moderné stredisko štátnej športovej reprezentácie poskytujúce pre vrcholových športovcov všetky vymoženosti, ktoré súčasnosť prináša. Nový riaditeľ VŠC Richard Galovič predstavil model optimalizácie športovej prípravy zohľadňujúci základné trendy tak, aby sa špičkoví športovci cítili v Dukle komfortne.

Richard Galovič predstavil nový organizačný model fungovania len po 60 dňoch, odkedy ho ministerstvo obrany vymenovalo do funkcie riaditeľa. Na tento post prišiel z pozície projektového manažéra športového oddelenia NŠC. Napriek krátkemu času pôsobenia v Dukle stihol vytvoriť štruktúru, ktorá by významný článok zabezpečenie slovenskej športovej reprezentácie mala posunúť na vyššiu úroveň. "Moje doterajšie pôsobenie bolo u mnohých našich zamestnancov spojené s pochybnosťami a neistotou. Keď som do Dukly nastúpil, našiel som v podstate to, čo som očakával. Duklu postavenú na tradíciách. Aby sme však pred sebou mali svetlejšiu budúcnosť, musíme tieto tradície opäť pretaviť na disciplínu, zodpovednosť a úctu."

Od 1. decembra bude platiť nová organizačná štruktúra postavená na troch nosných pilieroch, odboroch ekonomiky, podporného tímu a športu. Na tieto piliere bude dohliadať moderný Informačný systém ktorý zabezpečí presne nastavenia individuálnej zodpovednosti všetkých športovcov, trénerov a ekonomického personálu. "Z 12 športových oddelení sme vytvorili tri, naši najvýkonnejší športovci budú sústredení v prémiovej skupine Elite Tím. Všetci ostatní, budú na základe výkonnostných kritérií a sezónnosti rozdelení medzi oddelenia Letných a Zimných olympijských športov. Od januára 2016 vojdú do praxe aj presné výkonnostné kritériá pre zaradenie športovcov do VŠC Dukla Banská Bystrica. Celý proces bude sprevádzať striktné individuálne hodnotenie plnenia cieľov všetkých našich trénerov a športovcov.

Richard Galovič sa pri efektívnom manažmente projektu spolieha najmä na fungovanie Informačného systému Dukla, ktorý je práve v procese príprav. “Informačný systém bude spracovávať športovou prípravu na základe informačných modulov vychádzajúcich z podrobného Harmonogramu športovej prípravy, ktorý bude prepojený s Informačným systémom slovenského športu, ktorý je v správe Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu a ja verím, že v dohľadnej dobe aj s modulmi, ktoré budú sprístupnené športovým zväzom.

Doteraz Richard Galovič v Dukle zápasí najmä s obrovskou administratívnou záťažou. “Zrátal som to, denne trávim podpisovaním dokumentov hodinu a 50 minút. Na mnohých z nich sú pritom už štyri podpisy mojich kolegov. Je to obrovské množstvo úradníckej práce, ktorú by som už v blízkej budúcnosti chcel presmerovať na účel, pre ktorý bola Dukla takmer pred päťdesiatimi rokmi zriadená."


Foto NŠC: Richard Galovič

Asi najviac pozornosti pútajú športovci zaradení do skupiny Elite Tím, momentálne so 14 menami. Richard Galovič: "Duklu nepovažujem za sociálny ústav. Áno, môže sa stať, že odrazu budeme mať vzhľadom na kritériá veľa voľných tabuľkových miest, no novému systému verím a považujem ho za sociálne správny. Doba sa zmenila, musíme sa zmeniť aj my. Ak pri spustení projektu niekto nenaplní výkonnostné kritériá a bude v ohrození, šancu určite dostane. Oprávnenosť pôsobenia v Dukle však bude musieť preukázať v konkrétnom časovom období, zväčša v rozmedzí troch, šiestich, alebo deviatich mesiacov."

O čo všetko sa snaží Richard Galovič, vyplýva aj z jeho cieľov do budúcnosti. “Samozrejme, od týchto rozsiahlych zmien si sľubujme viac olympijských medailí pre Slovensko. Ide však aj o jasné transparentné kritéria, akými má byť spravovaný slovenský šport. Veríme, že nové nastavenia prispejú k adaptácii nového Zákona o športe, ktorý sa práve nachádza na pôde slovenského parlamentu. Na konci snaženia nás všetkých musia byť nové športové vzory pre našu mládež, viac hrdosti a úcty pre náš šport, pre našu prácu.

VŠC Dukla bude podľa slov Richarda Galoviča pracovať predovšetkým v polohe servisnej organizácie pre športové zväzy, ktoré majú unikátnu zodpovednosť za rozvoj a spravovanie jednotlivých športov na území Slovenska, Začiatkom decembra by mala do infraštruktúry VŠC pribudnúť nová biatlonová strelnica na Králikoch a v januári aj moderné diagnostické centrum, ktoré bude svoje služby ponúkať aj pri testovaní špeciálnej výkonnosti profesionálnych vojakov. K zmenám sa pozitívne postavili aj najväčšie ikony strediska, dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth. Obaja presne uviedli dôvody, prečo im zmeny imponujú. Anastasia Kuzminová: "Súhlasím s názorom riaditeľa, z Dukly sa musí stať organizácia podporujúca najvyššiu výkonnosť, s komplexným zabezpečením športovcov, ktorí budú môcť uplatniť všetok svoj potenciál. Šanca sa poskytne aj aktuálne menej výkonným, no len vtedy, ak ich výkonnostná krivka pôjde hore. Tradície Dukly sa nerušia, treba sa však od nich odraziť a pridať niečo nové. Som rada, že sa pre túto úlohu podarilo pánovi Glváčovi, ministrovi obrany najať skúseného športového manažéra, nakoľko časté zmeny na najvyššom poste Dukly v posledných rokoch tejto organizácii vôbec neprospievali. "

Matej Tóth si virtuálne nový systém organizácie vyskúšal aj na sebe. "Elitný tím by mal vyrábať medaily, no nemôžeme sa zamerať len na najlepších. Aj oni raz skončia, a tak je správne, že nový projekt myslí aj na ich nasledovníkov, druhý sled a mládež. Aj ja som sa do elitného tímu musel prepracovať. Ak by tento odprezentovaný systém fungoval za mojich mladších čias, asi by som sa do elity zaradil podstatne skôr. Ja som kritériá vždy spĺňal, nastavili sa tak, aby vyhovovali športovcom s najväčším potenciálom. V Dukle ho musia budovať, zveľaďovať a nakoniec sa mnohí dočkajú úspechov, tak ako ja."