NŠC navštívil štátny tajomník pre šport Ivan Husár

Bratislava 7. 9. 2020 (NŠC) – V pondelok popoludní navštívil Národné športové centrum štátny tajomník pre šport Ivan Husár, aby sa osobne stretol so zamestnancami a športovcami. Predstaviteľ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prišiel so zámerom predstaviť seba a spoznať organizáciu NŠC i zamestnancov. Zo športovcov ho pozdravili atléti Martin Kučera a Daniela Ledecká, najúspešnejšia slovenská kajakárka Jana Dukátová, džudistka Viktória Majorošová a boxeri Viliam Tankó a Andrej Csemez. Ivana Husára sprevádzal Ing. Branislav Strečanský zo sekretariátu štátneho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR.


Foto NŠC-Peter Csonka: Ivan Husár sa zdraví s atlétom Martinom Kučerom

Hovorilo sa o fungovaní NŠC, jeho cieľoch, úlohách a doterajšej činnosti, ale aj o víziách a zmenách, ktoré by v NŠC chcel presadiť. Rád by pozdvihol vzdelávaciu oblasť NŠC, ktorá v minulosti bola silnou dominantou tejto organizácie a vyslovil spokojnosť, že túto oblasť má aktuálne na starosti práve Božena Gerhátová, odborníčka s najlepšími skúsenosťami v tejto oblasti.

Štátny tajomník priznal, že má pozitívne informácie aj o fungovaní diagnostiky NŠC a bude rád, ak bude môcť jej úroveň ešte viac zvýšiť formou kvalitnejšieho vybavenia.

Diskutoval o štátnom informačnom systéme v športe (ISŠ), ktorý spravuje Národné športové centrum a riešeniach jeho fungovania.Foto NŠC-Peter Csonka: Ivan Husár, štátny tajomník pre šport

Nevyhol sa ani téme existencie troch rezortných športových stredísk na Slovensku a ich optimalizácii.

Keďže boli prítomní aj športovci NŠC, samozrejme, že témou bolo aj zabezpečenie športovcov a Top tím. Štátny tajomník vyslovil nespokojnosť s momentálnym nastavením Top tímu a rád by zreálnil zoznam toptímových športovcov a zefektívnil starostlivosť o športovcov tak, aby nešlo len o vyplatenie dotácie na športovú prípravu, ale o ich komplexnú starostlivosť s lekárskou starostlivosťou a riešením všetkých individuálnych potrieb. Má za to, že Top tím musí niekto komplexne zastrešovať a postarať sa o individuálne potreby jeho členov. Vie si predstaviť, že by to bolo práve Národné športové centrum.


Foto NŠC-Peter Csonka: O Top tíme so štátnym tajomníkom diskutovala najmä kajakárka Jana Dukátová

Aktuálne bol doterajší riaditeľ NŠC Boris Čavajda odvolaný z funkcie. Od 1.9.2020 bol do tejto funkcie menovaný Ing. Ján Mižúr.