NŠC odštartovalo Národný projekt "Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy"

Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR začala prvé školenia v rámci Národného projektu „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, ktorého základnou ideou je zlepšiť vzťah detí k pohybu a športu pomocou hodín telesnej a športovej výchovy.

V úzkej spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského sa v jej areáli uskutočnili v dňoch 28.8.-2.9.2013 prvé školenia budúcich školiteľov, ktorí budú v ďalšej fáze projektu školiť učiteľov po celom Slovensku. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova stane pre deti atraktívnejšou.

Výber fotografií z úvodných školení si môžete pozrieť tu.

Kompletná galéria na stiahnutie I. časť (zip)
Kompletná galéria na stiahnutie II. časť (zip)

Viac o projekte sa dozviete tu.