NŠC Šport revue 
Vážení priatelia športu,

s potešením Vás vítame na stránkach internetového, vedecko-populárneho časopisu NŠC Šport revue. Časopis ponúka príspevky zamestnancov NŠC, ako aj externých spolupracovníkov. Zároveň obsahuje príspevky, ktoré boli publikované v printovej verzii časopisu NŠC revue, ktorý vychádzal do roku 2007. Je vytváraný ako tzv. "nekonečný" elektronický časopis ponúkajúci odborné aj populárne príspevky s úmyslom zvyšovať kvalitu podmienok pre informálne vzdelávanie sa v oblasti športu. Oceníme Vaše konštruktívne návrhy, podnetné pripomienky a komentáre k jednotlivým príspevkom, ktoré sa budeme snažiť využiť na skvalitnenie formy a obsahu nášho časopisu.

Mgr. Boris Čavajda (riaditeľ NŠC)


AKTUÁLNE PRÍSPEVKY:

F. BURES: Bežecké kruhy okolo nás: výhoda východoafrických olympionikov môže byť viac než fyzická

P. BEE: Aké sú dôkazy? Kokosová voda

I. KOVÁČ: Meditácia v športe

I. MACHAJDÍK: Hre spod koša dávali tvár osobnosti

H. VERBRUGGEN: Nová kandidátska stratégia pre olympijské hry

A. BITTER: Kin-ball