Pokyny

 • Harmonogram testovaní  podľa ročného tréningového plánu dohodne príslušný zástupca zväzu s členmi podporného tímu.
 • Detaily (čas, počet športovcov, metodiku atď...) konkrétneho testovania dohodne tréner športovca s podporným tímom min. 3 dni vopred.
 • Športovec  v čase testovania musí mať platnú preventívnu lekársku prehliadku a žiadne zdravotné komplikácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testov, prípadne jeho zdravotný stav.
 • V závislosti od charakteru a obsahu testovej batérie prichádza športovec na testy oddýchnutý (minimálne 2 dni po ťažkej laktátovej záťaži, deň pred testovaním odporúčame maximálne ľahký aeróbny tréning).
 • Podporný tím si vyhradzuje právo netestovať športovca, ktorý nedodrží predchádzajúce pokyny a jeho aktuálny stav bude vyhodnotený ako nevyhovujúci, čím môže spôsobiť skreslenie výsledkov testov, či ohrozenie zdravia športovca.
 • Športovec si na testovanie prinesie športové oblečenie a čistú športovú obuv, príp. občerstvenie (v závislosti od predpokladanej dĺžky testovania).
 • Šatňa a sprcha je k dispozícii v priestoroch NŠC.
 • Na testovanie je treba prísť v dohodnutý čas, v prípade meškania je treba kontaktovať členov podporného tímu a oznámiť meškanie.
 • Športovci mladší ako 18 rokov musia na testovanie prísť v sprievode dospelej osoby.
 • Termín na testovanie v NŠC si športovec dohodne so zodpovedným pracovníkom podporného tímu pre daný šport.
 • Pred návštevou Sportmed si športovec preštuduje záväzné podmienky (pozri tu).
 • V prípade, že je športovec neplnoletý, musí si so sebou priniesť informovaný súhlas s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu.

      - Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta na PLP v Sportmed (stiahnuť tu)
      - Poučenie a písomný informovaný súhlas testovanej osoby v NŠC (stiahnuť tu)