Ocenenie najúspešnejších športovcov NŠC a ich trénerov za rok 2015

Bratislava 4. 12. 2015 (NŠC) - Šermiareň ŠH Mladosť na Trnavskej ulici v Bratislave patrila 4. decembra 2015 od štrnástej hodiny aktérom a hosťom slávnostného aktu vyhlásenia úspešných športovcov Národného športového centra ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich trénerov príslušného kalendárneho roka. Išlo teda predovšetkým o tých úspešných reprezentantov, ktorí sa presadili a získali úspechy na vrcholných medzinárodných športových fórach a dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku. Medzi hosťami nechýbali zástupcovia MŠVVaŠ SR, SOV, VŠC Dukla Banská Bystrica, FTVŠ, SAUŠ, ADA SR, SZTK, zástupcovia športových zväzov a športových klubov SR i zástupcovia obrazových a tlačových médií.

Celé podujatie otvoril riaditeľ NŠC Boris Čavajda (na snímke), ktorý zdôraznil: "V roku 2013 sme začali realizovať reformy v prospech športu a zamerali sme sa na výraznejšiu podporu mládežníckych reprezentantov, identifikáciu talentov ale aj projekty v oblasti telesnej výchovy. Dnes po necelých troch rokoch sme začali dosahovať výsledky práve s novými tvárami športovcov. Výrazné úspechy zaznamenali  Klaudia Medlová, Zuzana Stromková, Viliam Tankó, Jakub Grigar, Michaela Haššová, Marko Mirgorodský či hokejová 20tka."

Laureátmi ocenení sa stali športovci trinástich športových odvetví (atletika, box, zápasenie, džudo, taekwondo, plážový volejbal, plávanie, triatlon, vodný slalom, biatlon, bežecké lyžovanie, snoubording, akrobatické lyžovanie). V ovzduší príjemnej atmosféry bolo ocenených spolu 27 športovcov a 20 trénerov, aj keď si niektorí z nich práve z dôvodov reprezentácie v zahraničí nemohli prevziať ocenenia osobne. Vtipné videopozdravy od nich boli akiste milou náhradou a adekvátnym spestrením programu a vydareného popoludnia.

 
Foto: ocenené plážové volejbalistky s manažérom                                        Foto: zľava: ocenení boxeri

FOTOGALÉRIA NŠC pozri tu.
Správa RTVS pozri od 14:19 min. tu.
Správa TA3 pozri tu.
Správa Denník šport sobota 5. 12. 2015 čítaj tu.