Sekcia: Vzdelávanie

 

Ojedinelá encyklopédia

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Hneď začiatkom roka nového roka 2008 sme dostali do NŠC poštu z Lučenca. Jozef Drenko a kolektív: Malá encyklopédia športu Lučenca – to bol obsah zásielky od samotného autora totožnej publikácie, ktorému za jeho novoročný darček ďakujeme.

V osobe PhDr. Jozefa Drenka ide o autora mimoriadne plodného, historika a kronikára mesta Lučenec, známeho predovšetkým prácami o regióne Malohontu a svojom meste. Práve čerstvá regionálna encyklopédia predstavuje v jeho celkovej tvorbe už neuveriteľnú stú publikáciu a autor ju definuje takto: „Je prvou slovenskou regionálnou mestskou encyklopédiou športu, teda svojim spôsobom priekopníckou prácou.“ Nosnú časť publikácie predstavuje prehľad 33 športových odvetví v Lučenci, ktoré, obohatené fotodokumentáciou, podávajú popri všeobecnej charakteristike obraz o histórii a vývoji konkrétneho športu v meste s osobnosťami z radov pretekárov, trénerov či funkcionárov. Nechýbajú kluby i podujatia v časovom horizonte od polovice 19. storočia do roku 2008. Každé heslo teda obsahuje stručnú charakteristiku športového odvetvia, jeho vznik, históriu, vývoj a súčasný stav, osobnosti športovcov, trénerov, činovníkov, športové zariadenia, pramene a literatúru. Pozornosť si zaslúži aj úvodná stručná chronologizácia vývoja všetkých športových a telovýchovných spolkov a klubov v Lučenci od roku 1833 až po dnešok.


Je obdivuhodné, že autorský kolektív dokázal zhromaždiť a publikačne „zhmotniť“ cenné informácie predmetnej oblasti prakticky za kompletné obdobie existencie éry moderného športu u nás. Práca v oblasti faktografickej literatúry si vyžaduje okrem znalostí silnú dávku lásky k téme, ktorej sa autor venuje, motiváciu, ktorá ho v dobrom zmysle slova „opantá“ a až „buldočiu“ vytrvalosť. Bez týchto atribútov sa história robí iba ťažko. Je známou vecou, že autorovi nič z toho nechýba a možno sa tešiť, že z jeho pera vyjde ešte nejedna zaujímavá práca.


V decembri 2008 odovzdal primátor mesta Lučenec Jozefovi Drenkovi Cenu mesta Lučenec za rok 2008, ktorá mu bola pridelená za publikačnú činnosť, významné vedecko-výskumné výsledky v oblasti histórie, propagáciu mesta a kultúrny rozvoj mesta.

Dátum vydania: 2008