Olympijské štúdie

Oficiálne správy z OH a ZOH

Záujemcovia o problematiku OH a ZOH si na tejto stránke nájdu informácie o jednotlivých vydaniach tohto najprestížnejšieho športového podujatia. Na stránke sú dostupné PDF súbory oficiálnych správ z jednotlivých OH a ZOH od Atén 1896 až po Vancouver 2010. Materiály obsahujú detailné informácie o príprave a organizácii hier a sú doplnené fotodokumentáciou a výsledkovými listinami z jednotlivých športov a disciplín.
 



Študovňa OSC Barcelona

Olympijské študijné centrum pri Autonómnej univerzite v Barcelone ponúka na svojej internetovej stránke pre záujemcov o oblasť olympizmu a olympijských štúdií online prístup k svojim publikáciám. Vo formáte PDF stránka sprístupňuje knihy, prednášky, monografie a odborné práce, ktoré pojednávajú o problematike olympizmu a olympijských hrách z rôznych pohľadov, ako sú napr. história, kultúra, ekonómia a marketing, urbanizmus a územné plánovanie, životné prostredie, organizácia a manažment, média, olympijské hnutie a medzinárodné vzťahy, sociálne štúdie atď. Publikované materiály sú dostupné v anglickom jazyku (klikni tu).
 

Študovňa OSC Lausanne

V rámci študovne olympijského študijného centra, ktorá je súčasťou olympijského múzea v sídle MOV Lausanne, sú dostupné online zdroje informácií nie len z oblasti olympizmu, ale aj športu všeobecne. Okrem odborných, vedeckých prác s problematikou olympizmu stránka ponúka prehľad elektronických časopisov jednotlivých medzinárodných športových federácií, zoznam elektronických časopisov z oblasti športu, či zoznam internetových stránok inštitúcií venujúcich sa štúdiu olympizmu a športu. Podrobnejšie informácie nájdete tu.
 

Publikácie SOV

Internetová stránka Slovenského olympijského výboru ponúka online prístup k publikáciám ktoré vznikli v rámci edičnej činnosti SOV. Vo formáte PDF sú tu dostupné pedagogické a študijné materiály o novovekých a antických olympijských hrách i slovenských olympionikoch, zborníky zo seminárov organizovaných SOV, či publikácie o histórii olympijského hnutia na Slovensku. Podrobnejšie informácie nájdete tu.
 



Gamesbids.com

Internetová stránka predstavuje jeden z najdôležitejších a najuznávanejších informačných zdrojov o olympijských kandidatúrach svetových miest. Medzi jej návštevníkov nepatria iba zástupcovia jednotlivých miest uchádzajúcich sa o usporiadanie OH, ZOH, či iných športových podujatí, ale aj veľa členov Medzinárodného olympijského výboru, ktorí rozhodujú o dejiskách najvýznamnejšieho športového podujatia. Podrobnejšie informácie nájdete tu.


Medzinárodná olympijská akadémia

Internetová stránka Medzinárodnej olympijskej akadémie ponúka informácie o histórii a činnosti tejto organizácie, vrátane videogalérie, či archívu magazínu MOA vo formáte pdf. Podrobnejšie informácie nájdete tu.





IOC Athlete Learning Gateway

Medzinárodný olympijský výbor odštartoval 28. mája 2015 nový online vzdelávací program, ktorý zadarmo umožňuje prístup pre všetkých záujemcov nielen z radov vrcholových športovcov k odborným kurzom zameraným na rôzne otázky a problematiky z oblasti športu. V súčasnosti sú dostupné kurzy z nasledovným zameraním - príprava tréningového plánu; regenerácia; prechod od športovca k trénerovi; stravovanie a výkon; športová psychológia; ako byť úspešným lídrom; kariérny prechod vrcholového športovca; prevencia zranení a chorôb; komunikácia s médiami; význam technických inovácií v športe; doping a nelegálne stávkovanie a práca s mládežou. Kurzy sú zastrešované odborníkmi z radov MOV, ako aj z univerzít po celom svete. Pre registráciu a prístup k jednotlivým kurzom klikni TU