Online študovňaOnline študovňa Národného športového centra ponúka záujemcom z radov športových odborníkov a fanúšikov elektronické informačné zdroje z oblasti športu. Nájdete v nej knižné publikácie vydané v spolupráci s Národným športovým centrom, zborníky z konferencií i špeciálnu edíciu príspevkov NŠC. Online študovňa tiež ponúka prístup k elektronickej verzii Kroniky športu, časopisu E-Športinform a archívu časopisu Športinform. Prednášky z konferencií Národného športového centra sú prístupné aj vo forme videozáznamov. Do obsahu online študovne pribudli aj inštruktážne videá pre účely testovania žiakov 1.-3. ročníkov základných škôl.