Organizačná štruktúra

Schéma organizačnej štruktúry Národného športového centra platná od 1. 8. 2017