Organizačná štruktúra

Schéma organizačnej štruktúry Národného športového centra 2013
Príloha č.1 Príkazu riaditeľa č.1/2013/10 zo dňa 28. januára 2013.