Osoby

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové centrum: Informačný systém verejnej správy o športe - manuál k importu údajov. Bratislava, 2013, 23 s.

Stiahnuť PDF
Import trénerov (pozri tu).
Import rozhodcov (pozri tu).
Import funkcionárov (pozri tu).
Import športovcov (pozri tu).
Import odborníkov (pozri tu).