Oznam MŠVVaŠ SR pre športových odborníkov

Bratislava 25. 3. 2017 (minedu.sk) - Kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti športu sú definované zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OZNAM PRE ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV (TRÉNEROV/ROZHODCOV/ŠPORTOVÝCH MASÉROV)

Oznamujeme športovým odborníkom, ktorí chcú vykonávať činnosť športového odborníka, že uplynutím termínu 28.2.2017 už nie je možné využiť § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým športový odborník mohol oznámiť ministerstvu, že vykonával svoju činnosť ako SZČO pred 1.1.2017.
Od tohto termínu je možné vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie iba tak, že športový odborník prostredníctvom jednotného kontaktného miesta okresného úradu (živnostenský úrad) požiada o zápis oprávnenia na podnikanie. Pre viac informácií o podnikaní športového odborníka kliknite SEM.