OZNAM o zmene riaditeľa NŠC

Bratislava 1. 4. 2017 (MŠVVaŠ SR-NŠC) - Od 1. apríla 2017 došlo ku zmene na poste riaditeľa Národného športového centra (NŠC).
Mgr. Boris Čavajda sa vrátil na pozíciu riaditeľa NŠC. Poverenie viesť NŠC dostal od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Boris Čavajda strieda vo funkcii Mgr. Martina Pavlíka, ktorý mal poverenie viesť NŠC na obdobie šiestich mesiacov, do dátumu 31. 3. 2017.
 
Národné športové centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti podpory elitných športovcov Slovenskej republiky a v oblasti vzdelávania športových odborníkov a športovcov.