Oznamy

Informačný systém športu je v nábehovej fáze, ktorá potrvá niekoľko mesiacov. Údaje, ktoré sú do IS športu vkladané, budú postupne referencované na iné registre verejnej správy (napr. register fyzických osôb a register právnických osôb).  Až do úplného naplnenia registrov v IS športu je možné vyhľadať požadovanú informáciu v nižšie uvedených pôvodných dátových úložiskách):

      Pôvodný register fyzických osôb v športe
      Pôvodný register právnických osôb v športe
      Register fyzických osôb v športe bez príslušnosti k športovej organizácii, ktoré sa registrovali do 1.júla 2016
      Register právnických osôb v športe, ktoré sa registrovali do 1.júla 2016
      Register športových odboníkov-Podnikateľov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodické usmernenie č. 11/2016 k predmetnému zákonu, ktoré je možné získať na:
https://www.minedu.sk/data/files/5744_11_mu_2016_zakon-o-sporte_sponzorske-zmluvy_100216.pdf

Zároveň na internetovej stránke Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež zverejnilo nasledovné pokyny a informácie:

     Zápis do registra fyzických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
     Zápis do registra právnických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
     Činnosť športového odborníka ako podnikanie (zápis, pozastavenie, ukončenie, zmena údajov)
     Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby

V prípade otázok k zákonu môžete návštíviť aj internetovú stránku Učenej právnickej spoločnosti: http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne
Úplné znenie zákona č. 440/2015 Z.z. o športe aj s dôvodovou správou si môžete pozrieťTU