Oznamy

V súvislosti s prijatím Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prebieha v súčasnosti úprava existujúceho Informačného systému v športe.

V súčasnosti prebieha úprava ISŠ v rámci registra právnických osôb (RPO) a registra fyzických osôb (RFO) v športe. Následne budú do registrov importované dáta, ktoré boli doručené Sekcii štátnej starostlivosti o šport a mládež jednotlivými športovými subjektmi (národnými športovými zväzmi).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodické usmernenie č. 11/2016 k predmetnému zákonu, ktoré je možné získať na:
https://www.minedu.sk/data/files/5744_11_mu_2016_zakon-o-sporte_sponzorske-zmluvy_100216.pdf

Zároveň na internetovej stránke Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež zverejnilo nasledovné pokyny a informácie:

Zápis do registra fyzických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Zápis do registra právnických osôb v športe (zápis, zmena, vymazanie údajov)
Činnosť športového odborníka ako podnikanie (zápis, pozastavenie, ukončenie, zmena údajov)
Podnikanie športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby

V prípade otázok k zákonu môžete návštíviť aj internetovú stránku Učenej právnickej spoločnosti: http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne


Novelu Zákona č. 440/2016 Z.z. o športe schválenú 29. novembra 2016 si môžete pozrieť TU.