Oznamy

V súvislosti s prijatím Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  prebieha v súčasnosti úprava existujúceho Informačného systému v športe.

V prvej fáze sa plánuje vytvorenie Registra právnických osôb a Registra fyzických osôb v športe.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodické usmernenie 11/2016 k predmetnému zákonu, ktoré je možné získať na:
https://www.minedu.sk/data/files/5744_11_mu_2016_zakon-o-sporte_sponzorske-zmluvy_100216.pdf

Ďalšie informácie môžete nájsť aj na stránke Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež: https://www.minedu.sk/sport/

V prípade otázok k zákonu môžete návštíviť internetovú stránku Učenej právnickej spoločnosti: http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne