Petrisku zvolili za predsedu SHV Slovenskej kanoistiky

Bratislava 22. j1. 2017 (TASR) - Za predsedu Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky zvolili v nedeľu Roberta Petrisku. Petriska okrem kanoistiky pôsobí ako vedúci športového oddelenia a diagnostiky Národného športového centra a bol zvolený aj za člena  Výkonného výboru SOV. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení Sekcie hladkých vôd (SHV) Slovenskej kanoistiky v Bratislave volili delegáti zo slovenských klubov rýchlostnej kanoistiky jej predsedu, výkonný výbor a kontrolnú komisiu.

"Predsedom sa stal Robert Petriska, za ktorého hlasovalo 22 zástupcov klubov. Jeho protikandidát Miroslav Haviar získal 11 hlasov. Petriska viedol Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky z pozície prezidenta od roku 2009 doteraz - dve funkčné obdobia," informuje canoe.sk.

Delegáti zvolili do výkonného výboru Ladislava Beloviča, Ľubomíra Nebeského, Mariána Tesárika a Martina Zgančíka. Ďalší kandidáti nezískali potrebný počet hlasov, a tak sa o zvyšných dvoch členoch VV rozhodne v najbližšom období.

Kontrolnú komisiu SHV tvoria po nedeľňajších voľbách Milan Kelle (predseda), Jana Bobková a Rudolf Lachkovič. Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky bude ešte fungovať do svojho najbližšieho valného zhromaždenia a po finančnom odpočte skončí svoju existenciu.

Slovenská kanoistika vznikla zlúčením dvoch zväzov - Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky a Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. Vznik spoločného zväzu si vyžiadal nový Zákon o športe a spojenie bolo nevyhnutné z dôvodu, aby kanoisti mohli čerpať štátne dotácie pre svoju činnosť. Súčasťou Slovenskej kanoistiky, ktorá je občianskym združením, sú dve sekcie - Sekcia hladkých vôd a Sekcia divokých vôd.