PF 2018

ĎAKUJEME Vám, že ste nás v roku 2017 podporovali.
ĎAKUJEME Vám, že ste s nami konštruktívne spolupracovali.
ĎAKUJEME Vám za to, že aj vďaka Vám naši športovci dosiahli významné úspechy.

Milí športoví priatelia,
rok s rokom sa opäť zišiel a je tu čas na bilancovanie, ale i nové plány a výzvy.
Tešíme sa na stretnutia a vzájomnú komunikáciu v novom roku.
Národné športové centrum Vám želá pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný olympijský rok 2018.