Veselé vianoce a úspešný rok 2014

Milí športoví priatelia,

rok s rokom sa opäť zišiel a je tu čas na vyslovenie vďaky za spoluprácu v uplynulom roku. Tešíme sa na stretnutia a vzájomnú komunikáciu v novom roku, a preto Vám želáme, aby ste si počas vianočných sviatkov oddýchli a nabrali energiu na športový rok 2014. K tomu najmä pevné zdravie. S úctou praje,

kolektív Národného športového centra