Diagnostický tím

Mgr. Peter Lopata, PhD.
vedúci oddelenia diagnostiky

Tel.: 02/322 236 50
email: peter.lopata@sportcenter.sk
Mgr. Jana Pelikánová, PhD.
odborný pracovník, t. č. materská dovolenka

Tel.: 02/322 236 51
email: jana.pelikanova@sportcenter.sk
Mgr. Igor Adamus
fyzioterapeut

Tel.: 02/ 322 236 42
email: igor.adamus@sportcenter.sk
Mgr. Adrián Gajdoschík
asistent podporného tímu

Tel.: 02/322 236 22
email: adrian.gajdoschik@sportcenter.sk
Mgr. Milan Kováč, PhD.
analytik športovej prípravy

Tel.: 02/ 322 236 53
email: milan.kovac@sportcenter.sk
M.Sc. Ľudmila Oreská
analytik športovej prípravy

Tel.: 02/ 322 236 22
email: ludmila.oreska@sportcenter.sk
 
Bc. Lucia Astrabová
fyzioterapeut, t. č. materská dovolenka

Tel.: 02/ 322 236 53
email: lucia.astrabova@sportcenter.sk
Peter Csonka
videotechnik

email: peter.csonka@icloud.com
Mgr. Lenka Matejová
analytik športovej prípravy

Tel.: 02/322 236 22
email: lenka.matejova@sportcenter.sk
Bc. Terézia Križalkovičová
fyzioterapeut

Tel.: 02/ 322 236 53
email: terezia.krizalkovicova@sportcenter.sk