Pozvánka na seminár

Národné športové centrum si Vás dovoľuje pozvať na seminár „Využitie systému footscan vo vrcholovom športe“, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2012 (utorok) od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch šermiarne Športovej haly Mladosť, Trnavská 39, Bratislava.

Na seminári vystúpi so svojimi prednáškami popredný odborník na problematiku biomechaniky chodidiel a pohybu Jempi Wilssens (firma RSscan International, Belgicko).

Cieľová skupina: športovci, tréneri, lekári, fyzioterapeuti, študenti a pracovníci športových fakúlt.

Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku s konzekutívnym tlmočením.

Program

8:30 – 9:00 Prezentácia

9:00 – 9:10 Úvod

9:10 – 9:30 Praktická ukážka systému footscan pri vyšetrení športovcov, MUDr. Vladimír Hostýn, MPH (NŠC)

9:30 – 10:30 Prednáška „Užitočné informácie získané z meraní na doske footscan“, J. Wilssens (Belgicko)

10:30 – 10:45 Prestávka

10:45 – 11:45 Prednáška „Využitie systému footscan pre vrcholových športovcov“, J. Wilssens (Belgicko)

11:45 – 12:00 Záver

Svoju účasť na seminári prosím nahláste emailom na marusakova@sportcenter.sk, alebo na telefónnych číslach 02/322 236 61, 02/322 236 60.