Pozvánka na Kongres telovýchovného lekárstva

Komisia športovej medicíny a športových vied SOV, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové centrum si Vás dovoľuje pozvať na Národný kongres telovýchovného lekárstva „Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva“, ktorý sa uskutoční v dňoch od 22. - 23. novembra 2013 v priestoroch Správy účelových zariadení SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava. Kongres je venovaný lekárom, trénerom, fyzioterapeutom, funkcionárom športových zväzov a v neposlednom rade športovcom.

Pozvánku a program nájdete (pozri tu).