Prečo cvičiť?

Mgr. Boris Čechvala, Národné športové centrum
 
Koľko štúdií a  článkov už bolo na túto tému napísaných, a aj tak sa nič nemení. Respektíve mení. K horšiemu. Tak beží život. Napriek tomu sa pokúsim prispieť svojou troškou do mlyna. Skúseností a podkladov, z ktorých sa dá vychádzať, je neúrekom. Už len samotné zdravotnícke štatistiky sú nevyčerpateľným zdrojom.
 
Mám to šťastie, že som vyrástol v čase a prostredí, kde bol pohyb prirodzenou náplňou denného režimu. Stal sa mojou súčasťou a neskôr aj profesiou. Keď sa človek niečomu venuje, začne tomu  trochu rozumieť a citlivejšie vnímať súvislosti. Tak je to aj so zdravím. Lekári, fyzioterapeuti, tréneri a učitelia vidia dôsledky nesprávneho spôsobu života. V rámci svojich možností sa snažia poradiť a pomôcť. Mnohí idú osobným príkladom (bohužiaľ nie všetci). Ale väčšine ľudí je to aj tak jedno. Aspoň sa tak chovajú. Inteligentní, vzdelaní a napriek tomu ignorujúci fakty. Lenivosť je prirodzenou vlastnosťou človeka (a súčasne hnacou silou pokroku). Riziko je v tom, že súčasne potláča prírode zodpovedajúce správanie sa.
 
Milióny rokov evolúcie predurčujú človeka a ostatné živočíchy na pohyb. Pohyb z miesta na miesto kvôli potrave alebo vode, dobehnutie samice alebo útek pred nepriateľom. Nedá sa to zmeniť a keby aj, tak určite nie za niekoľko desaťročí alebo storočí. No a keď sa veci menia príliš rýchlo, prináša to (negatívne) dôsledky.
 
Toto všetko sú bežne dostupné informácie, ktoré však aj inteligentní ľudia vnímajú len povrchne a podceňujú situáciu až dovtedy, kým sami nepocítia dôsledky svojej nevšímavosti. Potom sa na chvíľu spamätajú, často však len dovtedy, kým neustúpia bolesti či iné zdravotné komplikácie a potom sa vracajú k zaužívanému stereotypu. Zdravotné problémy sa považujú za niečo prirodzené, ale mnohým by sa dalo predísť. A nákladom s tým spojených tiež.
 
Povráva sa, že každý je strojcom svojho šťastia. Problém môže byť v tom, že súčasná predstava šťastia je posunutá do konzumnej sféry a jednotlivec si vôbec nemusí uvedomiť, o čo je ukrátený. Ak vychádzame zo všeobecne uznávanej hodnoty zdravia, ktoré je pre subjektívne šťastie kohokoľvek potrebné, určitá dávka pohybu je nevyhnutná. Výskumami potvrdené čísla hovoria o tom, že čím je človek mladší, tým viac sa potrebuje hýbať. Aby sme boli presnejší, u detí sú to hodiny denne. Aeróbna aktivita tri razy do týždňa – preventívny pohybový program pred kardiovaskulárnymi ochoreniami – platí pre dospelých jedincov.
 
Najviac je mi ľúto malých detí, ktoré si samy nevyberajú, ale sú k telesnému (a v dôsledku toho často aj duševnému) postihnutiu vedené vplyvom prostredia. Deti kopírujú správanie dospelých. Sila osobného príkladu. Keď k tomu pridáme všetky monitory (TV, PC, mobil), ktoré priťahujú pozornosť, sú potreby telesnej schránky odsunuté do úzadia. Taký je súčasný životný štýl. Spôsob dnešného stravovania problematiku ešte umocňuje. Osobne sa domnievam, že nedostatok pohybu je nebezpečnejší ako nesprávne stravovanie, pretože aktívny organizmus dokáže efektívnejšie zužitkovať potravu, ale pasívny organizmus nemá ako nahradiť fyziologické účinky fyzickej aktivity, nech by strava bola akokoľvek dokonalá.
Diagnóza E66 (obezita) je len jedným z mnohých dôsledkov. Podľa lekárov - špecialistov takisto astma často súvisí s nedostatkom pohybu.
 
Čo s tým?
 
Odborníci sa zhodujú na tom, čo som už spomínal. Pohyb a výživa. Rozumná spoločnosť hľadá systematické riešenia s výhľadom do budúcnosti. Krátkodobé projekty podporujúce fyzické aktivity vybraných vekových skupín sú málo účinné. Programy na podporu zdravia dospelých jedincov neriešia problematiku návykov. Dospeláci si dokážu sami vybrať, či chcú alebo nechcú spraviť niečo pre svoje zdravie. Horšie sú na tom deti. Tie sú závislé od rozhodnutí dospelých.
Určite by mohol pomôcť výchovno-vzdelávací systém. Rodičia majú na svoje deti času málo, a tak obrovský podiel na výchove a návykoch má škola. Avšak jediný predmet, ktorý sa prakticky zaoberá fyzickým zdravím, je telesná výchova a z pohľadu vyváženosti tela a ducha zaostáva tak postavenie predmetu ako aj počet jeho hodín.
 
Pritom je všeobecne známe, že telesná výchova a šport

 • pôsobí ako zdravotná prevencia, zvyšuje odolnosť organizmu (fyzickú i psychickú),
 • znižuje náklady na celkovú lekársku starostlivosť,
 • pôsobí ako nezastupiteľný výchovný predmet – ventiluje prirodzenú agresivitu, zvyšuje disciplínu a morálku žiakov na škole,
 • znižuje percento kriminality a drogovej závislosti mládeže.

 

 • Všetky mláďatá v prírode sú v porovnaní s dospelými jedincami charakteristické hyperaktivitou.
 • Nedostatok pohybu je neprirodzený a má negatívne dôsledky. Oslabuje sa pohybový aparát, tkanivá a vnútorné orgány sú nedostatočne prekrvené, čo vytvára podmienky pre vznik ďalších zdravotných problémov.
 • Pohyb má sociálny charakter.
 • Rozhodujúcim obdobím pre vybudovanie kladného vzťahu k pohybu je obdobie pred pubertou =  I. stupeň základných škôl (+ predškolský vek).

 
Závažným, negatívnym faktorom je, že hodnota učiteľa v našej spoločnosti je degradovaná a učiteľ telesnej výchovy patrí ešte aj v tomto hodnotovom suteréne kdesi na chvost. I keď samotný predmet môže poskytnúť len určité (nie dostatočné) množstvo pohybu, telesná výchova zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní kladného vzťahu detí k pohybu ako aj predpokladov pre správne návyky z pohľadu zdravia. Nemalé finančné prostriedky sa investujú do športových zariadení. Fajn. Lenže kto sa bude deťom venovať? Ak je oduševnený učiteľ alebo tréner, vždy si nájde spôsob a  miesto na športovú činnosť a deti získa pre pohyb svojím prístupom. Dá im oveľa viac ako len dobré materiálne podmienky. Táto skutočnosť akoby kompetentným unikala.
 
Aké sú možnosti?

Keďže peňazí je málo a naša vláda má dôležitejšie priority, netreba si robiť ilúzie, že by sa niečo v odmeňovaní učiteľov zmenilo. Určite by pomohlo aspoň morálne ocenenie, keby spoločnosť začala posúvať svoje hodnoty týmto smerom. Je pravdepodobné, že časom by to prinieslo pozitívne zmeny aj v praxi. Predstavte si predsedu vlády ruka v ruke s ministrom zdravotníctva a ministrom školstva, ako uprostred kŕdľa detí unikajú v ľahkom pokluse pred televíznymi kamerami a takýmto spôsobom propagujú beh pre zdravie. Po skončení akcie by na tlačovej konferencii ďakovali učiteľom za to, že okrem vedomostí vštepujú deťom zdravé návyky, aby výkonný softvér v hlavách detí mal zodpovedajúci hardvér – telesné schránky. Celú show by, pochopiteľne, s radosťou financovali zdravotné poisťovne, ktorých marketingové kalkulácie by potvrdzovali, že toto je tá správna cesta, ktorá zaručuje zníženie výdavkov na zdravotnú starostlivosť obyvateľstva a o to viac peňazí ostane „doma“. A všetci by boli spokojní. Nádherná predstava.
 
Dobre, nechajme idealistické predstavy bokom. V reálnom živote sú dostupné náhradné riešenia vo forme fitnes centier, osobných trénerov, prípadne rehabilitačných pracovísk. Podobne funguje aj Aerobik klub Športová hala Mladosť. V spolupráci so Združením astmatikov Slovenska sme rozbehli projekt preventívnych cvičení pre pacientov trpiacich dýchacími ťažkosťami. Záujemcovia, ktorí sú diagnostikovaní ako pozitívni astmatici a zaregistrujú sa v združení, majú na základe odporúčania svojho odborného lekára vstup zdarma.

V priebehu času sa hodiny pre astmatikov transformovali do univerzálnych cvičení zameraných nielen na správne dýchanie, ale aj na rozhýbanie stuhnutých kĺbov (predovšetkým chrbtice) a posilnenie a natiahnutie základných svalových skupín. Ako prostriedok sa používajú cvičebné postupy známe z fyzioterapie, jogy, taichi, tao či Pilatesovej metódy. Správne dýchanie a silnejšie dýchacie svaly môžu významne ovplyvniť užívanie liekov, v niektorých prípadoch je možné lieky úplne vypustiť. Dovolím si spomenúť často opakovaný príklad športovcov, ktorí začali s intenzívnym tréningom ako deti kvôli astme. Viacerí sa neskôr vypracovali na svetových šampiónov. Ale o to teraz nejde. Naším spoločným cieľom je zdravý človek. Pod pojmom zdravý rozumieme človeka, ktorý nepotrebuje lekársku starostlivosť ani lieky. Samozrejme, je to idealistická predstava, ale dá sa k nej priblížiť. V konečnom dôsledku ostáva riešenie na každom jednotlivcovi, či má ochotu a vôľu preniesť naučené vedomosti a zručnosti do svojho každodenného života. Tak ako mnohí, ktorí to robia už teraz.
 
Poznámka autora:

Ne/dostatok pohybu vplýva na:

 

 • kardiovaskulárne choroby (srdcovo-cievne ochorenia)
 • choroby pohybového aparátu – ochabnuté svaly a z toho vyplývajúce nesprávne držanie tela (bolesti chrbtice, kolien, bedrových kĺbov, ...)
 • arteriosklerózu
 • krvný tlak
 • mozgovú mŕtvicu
 • rakovinu hrubého čreva
 • dnu
 • problémy so žlčníkom
 • rakovinu prostaty u mužov, prsníka a reprodukčných orgánov u žien
 • menštruáciu a problémy s otehotnením, donosením dieťaťa
 • osteoporózu – rednutie a lámavosť kostí
 • cukrovku
 • pružnosť pokožky, celulitídu
 • vypadávanie vlasov
 • duševné problémy, psychické ochorenia
 • obezitu a jej vedľajšie účinky
 • častejšie potenie sa (so sprievodnou arómou)
 • estetické problémy, atď. ...


Dátum vydania: 2012