Príspevky NŠC 2013

MACHAJDÍK, Igor: Budova YMCA v Bratislave a šport. Národné športové centrum, Bratislava, 2013, 11 s.

Ústredná budova YMCA v Bratislave bola otvorená koncom roka 1923, čo znamenalo nové možnosti aj pre oblasť telovýchovného a športového života, a nielen pre členov združenia. Samozrejme, najmarkantnejší pokrok nastal až po otvorení jej prístavby v roku 1927, keď sa jej súčasťou stala aj telocvičňa. Jej otvorenie malo podstatný vplyv na vývoj a rozširovanie športu ako zdravého spôsobu života a harmonického rozvoja osobnosti v duchu ymkárskej filozofie. Budova YMCA poskytovala svoje priestory viacerým športom, najväčšie možnosti mali basketbal, volejbal, stolný tenis, ale aj ďalšie, najmä v zimnom období ako príprava, pričom v časoch vtedajšej športovej univerzálnosti ju využívali nielen športovci, ale aj vyznávači či adepti športu i verejnosť.
 

Stiahnuť PDF