Príspevky NŠC 2016

MACHAJDÍK, Igor: Tenis a mesto - retrospektívne podanie. Národné športové centrum, Bratislava, 2016, 24 s.

Počiatky tenisovej hry u nás sú spájané predovšetkým s mestským prostredím. Nečudo, jeho priekopníkmi boli príslušníci majetnejších kruhov odvtedy, čo sa stal tenis importovanou trendovou zábavkou i potom, čo sa menil na šport. V Bratislave stáli tenisové kurty už v 80. rokoch 19. storočia. V uhorskej ére ho pestovala rozširujúca sa spoločnosť jeho vyznávačov v novovznikajúcich kluboch s rastúcou snahou po súťaživosti. To sa výraznejšie prejavovalo najmä v 20. a 30.rokoch 20. storočia, teda v období I. ČSR, aj keď nikdy nešlo o masové pôsobenie, pretože ťažké životné podmienky limitovali. Tenis mali ľudia radi, pozitívne ovplyvňoval hráčov i priaznivcov. Dobové tenisové príbehy sú inšpiratívne aj dnes.
 

Stiahnuť PDF

MACHAJDÍK, Igor: Futbalová avantgarda v šestnástke našich kočín. Národné športové centrum, Bratislava, 2016, 29 s.

Najpopulárnejšia kolektívna hra na svete sa  na území Slovenska objavila vo svojej praktickej podobe na sklonku 19. storočia a okamžite zaujala. Futbal rýchlo rozprúdil tep vo všetkých kútoch krajiny, aj v tých najmenších lokalitách. Svoje právo na existenciu dokazoval najprv aritmetickým radom vzrastajúci počet aktérov a vzápätí geometrickým radom vzrastajúci počet divákov – fanúšikov. Dominantné postavenie, odvíjajúce sa od kvality, predsa len prináležalo priekopníckym klubom z väčších miest. V uhorskej ére patril líderský post PTE Bratislava, aj keď ho, neraz úspešne, dobýjal strapec ctižiadostivých adeptov bažiacich minimálne po prestíži. V časoch prvej Československej republiky fungoval v podobnom scenári I.ČsŠK Bratislava. Záujem o špičkovú podobu domáceho futbalu zo strany návštevníkov zápasu, divákov, prevyšoval ten dnešný. Futbalové príbehy raného obdobia hry hier potvrdzujú jej značný dobový dosah a vplyv v spoločnosti. 

Stiahnuť PDF