prof. Černušák slávi významné jubileum

Bratislava 25. novembra (TASR) - Najznámejší slovenský športový diplomat a bývalý člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Vladimír Černušák sa v piatok 25. novembra dožíva významného životného jubilea 95 rokov.Vladimír Černušák sa narodil 25. novembra 1921 v Novom Meste nad Váhom. S olympijskou športovou myšlienkou za zoznámil už ako chlapec prostredníctvom rozhlasu a tlače v období prvej (1918-1938) Československej republiky (ČSR). S veľkým záujmom sledoval dianie a počínanie československej výpravy na Olympijských hrách v nemeckom Berlíne v roku 1936. V tom čase však ešte ani len netušil, že sa stane slovenským rekordérom v počte účastí na olympijských slávnostiach. V nepretržitom slede absolvoval dvadsať letných i zimných hier (1972-2010).

Pokým sa Prof. PhDr. Vladimír Černušák, Csc. vypracoval na významného olympijského funkcionára, pracoval ako lodný kadet, študoval a bojoval aj v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Počas bojov sa dokonca dostal do zajatia, ale podarilo sa mu z transportu smerujúceho do Leopoldova utiecť, čím si zachránil život. V roku 1945 napokon absolvoval geografiu a telesnú výchovu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave.

V oblasti školstva pracoval najprv na Povereníctve školstva a neskôr na Pedagogickej fakulte UK a na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK v Bratislave. Ako telovýchovný pedagóg a teoretik napísal z oblasti teórie a metodiky plávania množstvo vedeckých športových publikácií. V rokoch 1963-1966 bol prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1975 získal titul profesora.

Ako športový funkcionár začal pracovať v roku 1957, keď sa stal členom predsedníctva Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (SÚV ČSZTV). V rokoch 1969-1983 už pôsobil ako predseda SÚV ČSZTV a podpredseda Ústredného výboru ČSZTV. Od roku 1969 až do roku 1992 bol podpredsedom Československého olympijského výboru (ČSOV). Československú výpravu viedol na Zimných olympijských hrách (ZOH) v japonskom Sappore (1972) a na ZOH v rakúskom Innsbrucku (1976).

V roku 1977 loboval, aby sa XIV. ZOH konali v Tatrách na území Slovenska. Na olympijskom zhromaždení v lichtenštajnskom Vaduze čakal na rozhodnutie vtedajšieho Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ). Ten ponuku na konanie olympijských hier odmietol a tak sa hry konali v Sarajave (dnes hlavné mesto Bosny a Hercegoviny).

Ako jeden z mála československých športových funkcionárov zažil aj Letné olympijské hry v Los Angeles (USA) v roku 1984, ktoré bojkotovali športovci z vtedajšieho východného bloku.

Za člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) bol Černušák zvolený na zasadnutí v nemeckom Baden-Badene v roku 1981, ale prísahu zložil o rok neskôr na zasadnutí v talianskom Ríme. Je historicky jediným Slovákom v pozícii člena MOV, lebo v roku 1993 ho na zasadnutí v Monte Carle zvolili za člena výboru druhý raz. Tentoraz už za samostatnú Slovenskú republiku (SR), pretože Československo ako štát zaniklo.

Členom MOV bol v rokoch 1981-2001, pričom v období 1983-1994 pôsobil ako člen programovej komisie MOV a v rokoch 1996-2001 v mediálnej komisii výboru. Po dovŕšení stanoveného vekového limitu 80 rokov sa stal od roku 2002 čestným členom MOV.

Po vzniku Slovenského olympijského výboru (SOV) bol zvolený za jeho predsedu a tento post zastával sedem rokov. V novembri 1999 bol zvolený za čestného predsedu SOV.

Súčasný prezident MOV Jacques Rogge odovzdal začiatkom roka 2002 Černušákovi po ukončení jeho riadneho členstva v MOV Olympijský rad v striebre.

Rektor UK v Bratislave Karol Mičieta odovzdal 10. novembra 2011 Černušákovi Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré rektor môže udeliť.

Zdroj: www.olympic.sk