Sekcia: Vzdelávanie

 

Prvé koše triafali v YMCA

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Tajomník YMCA (Young Men´s Christian Association – Kresťanské združenie mladých mužov) Jan Kopal, ktorého domovom sa v roku 1921 stala Bratislava, bol považovaný za skutočnú dušu basketbalového priekopníctva v Bratislave, a zároveň propagoval, organizoval, trénoval i rozhodoval, v správe o činnosti YMCA v Bratislave z júla 1924 píše: „Napriek tomu, že sme s basketbalom iba pred dvoma mesiacmi začali, hráva teraz v Bratislave 11 mužstiev, z ktorých sa päť zúčastnilo turnaja o majstrovstvo, pričom víťazstvo dobylo I. mužstvo YMCA-budova. Táto hra je pre nás síce neobyčajne rýchla, no získava si obľubu a rýchlo sa rozširuje.“

Pravdepodobne najstaršia a dosť dlho ojedinelá správa o basketbale v Bratislave v dennej tlači sa objavila v Slovenskom denníku 1.novembra 1922 pod názvom „Basketbal v YWCA.“ (YWCA – Young Women´s  Christian Association – Kresťanské združenie mladých žien – pozn. autora) Týkala sa teda prekvapujúco ženského basketbalu: „Hra, ktorá sa cvičí každú stredu od 6 – 8 hod. večer v škole na Dunajskej ulici 33, budí živý záujem. Boly utvorené štyri teamy, ktoré sa predstihujú. Táto hra je blahodárnym občerstvením obzvlášť pre tie dievčatá, ktoré sú zamestnané v továrňach, dielňach a kanceláriách.“

„Podkošový intelektuál“ F. M. Marek v Prehľade telovýchovnej činnosti za rok 1924 konštatuje: „Basketbal, dosud hra málo pěstovaná v našich Ymkách, doznala tohto roku značného rozšíření a pokroku. Minulého roku započatý závod v basketbalu (ymkárske majstrovstvá ČSR sa hrali prvýkrát v roku 1923 – pozn. autora) byl letos pořádán a vzbudil zájem pro tuto hru. Organizované teamy v místních Ymkách sváděli pěkné boje o primát v této hre. Vyvrcholením pak bylo mistrovství her v Olomouci dne 24. srpna, odkud Báňská Bystřice odnáší mistrovský titul v basketbalu pro tento rok. Basketbal sa hraje u nás většinou na hřišti, ač původem je to hra pro tělocvičnu. Snad vystavěním sálů tělocvičných v našich nových budovách stane se basketbal zlatým hřebem zimní sezóny. Zatím jen doufáme...“

Obdobná situácia s basketbalovými priestormi bola aj v Bratislave. Telocvičňa chýbala a do košov priekopníci triafali pod šírym nebom – najmä v Medickej záhrade. O to zaujímavejšie vyznieva poznámka z brnianskeho Sportu z leta 1924: „Dne 19. t. m. pořádán byl v divadelním sále paláce Ymky v Bratislavě turnaj o mistrovství v basket-ballu, který ač teprve nedávno u nás zaveden soustředil u startu pět mužstev, většinou ovšem členů Ymky.“ Išlo o vôbec prvý basketbalový turnaj v Bratislave, ktorý, žiaľ, dobová slovenská tlač nekomentovala. Možno povedať, že táto americká hra pozornosť domácich periodík, pri všetkej skromnosti, nelákala a informácie o nej v našej tlači 20. rokov minulého storočia absentujú. Päť priekopníckych zoskupení teda písalo prvú turnajovú kapitolu pod bratislavskými deravými košmi. Boli nimi: YMCA budova I, YMCA budova II, Vodcovský kurz modrí, Vodcovský kurz žltí a meštianska škola. Výsledky piatich odohraných zápasov sú veľavravné a potvrdzujú základnú charakteristiku hry plnej improvizácie, pokusov o akúsi taktiku a náznaky systému. Najvyššie skóre bolo dosiahnuté hneď v prvom zápase meštianska škola – YMCA budova II s výsledkom 2:16, pričom zaujme polčasové skóre – 0 : 14, signalizujúce, že taktika zo strany víťazného tímu predsa len bola – šetriť sa na ďalší zápas a neplytvať silami. Aj vo vodcovskom derby medzi modrými a žltými – 12 : 0 to vyzerá na jednoznačný priebeh zápasu. Komentár ku hre víťazov bol stručný: „Rýchly, fair hraný zápas, v ktorom ukázali reprezentanti modrých ako sa hrať basket-ball má. Rýchle kombinácie útočníkov, presné prihrávky, dobrá streľba, to všetko má Vodcovský kurz dobre nacvičené.“ Najvyrovnanejším duelom v boji o finále bol ten medzi YMCA budova I a YMCA budova II – 7 : 6 (5 : 4), ktorý bol skôr taktickým bojom, veď aktéri sa akiste poznali. Prestávku pred finálovým meraním síl vyplnil zápas nepostupujúcich – Vodcovský kurz žltých verzus YMCA budova II s futbalovým rezultátom 0 : 2. Samotné finále sľubovalo ozajstné vyvrcholenie I. majstrovstiev Bratislavy 1924. Keďže zápas Vodcovský kurz modrí – YMCA budova I skončil v riadnom hracom čase remízou 2 : 2, predlžovalo sa. Najmä „budováci“ sa v predĺžení rozstrieľali a konečný výsledok 4 : 10 zaručil titul skupine YMCA budova I.

Dátum vydania: marec 2017