Všeobecné informácie k objednávaniu

Objednávanie termínov na PLP a testovanie v NŠC sa týka len podporovaných športovcov NŠC.
Objednávanie termínov na testovanie v NŠC bez PLP sa týka športovcov Top tímu, na základe projektov.

 

  • Preventívna lekárska prehliadka (PLP) v Sportmed, s.r.o. sa vykonáva na adrese:

Sportmed, s.r.o.                                          Informácie:
Daxnerovo námestie 5                                 v pracovných dňoch 8:00-18:00
821 08 Bratislava                                        mobil: 0902 901 034, tel.č. 02/44252569
                                                                   email: office@sportmed.sk

Viac sa dozviete na stránke sportmed.sk.

Pred návštevou Sportmed si športovec preštuduje záväzné podmienky (pozri tu).

V prípade, že je športovec neplnoletý, musí si so sebou priniesť informovaný súhlas s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta na PLP v Sportmed (stiahnuť tu).
Poučenie a písomný informovaný súhlas športovca na testovanie v NŠC (stiahnuť tu).
 

  • Testovanie pohybových schopností sa vykonáva v laboratóriách NŠC (ŠH Mladosť)

Diagnostiku každého športovca prispôsobujeme potrebám osobných trénerov tak, aby výsledky testovania boli nápomocné pri tvorbe a úprave harmonogramu športovej prípravy (HŠP). Z uvedeného dôvodu je potrebné vždy vopred kontaktovať zodpovednú osobu podporného tímu za daný šport a dohodnúť formu testovania tak, aby vyhovovala požiadavkám HŠP.

Spoluprácou a užšou komunikáciou s podporným tímom optimálne využijete služby NŠC pri identifikácii fyzického stavu športovca.

Profily jednotlivých členov podporného tímu, kde sa uvádza, za ktoré športy sú zodpovední:

Mgr. Jana Pelikánová, PhD.
Odborný pracovník (zodpovedná za karate, džudo, snowboarding, sánkovanie, bedminton, taekwondo)
Telefón: + 421 2 322 236 51, e-mail: jana.pelikanova@sportcenter.sk

Mgr. Peter Lopata
Analytik športovej prípravy (zodpovedný za hokej, zápasenie, rýchlostnú kanoistiku, vodný slalom, plávanie, veslovanie a šerm)
Telefón: + 421 2 322 236 50, e-mail: lopata@sportcenter.sk

Mgr. Lukáš Lengvarský
Analytik športovej prípravy (zodpovedný za atletiku, triatlon, cyklistiku a krasokorčuľovanie)
Telefón: + 421 2 322 236 50, e-mail: lengvarsky@sportcenter.sk

Michaela Halačová
Odborná asistentka oddelenia športovej prípravy (zodpovedná za biatlon, bežecké, alpské a akrobatické lyžovanie)
Telefón: + 421 2 322 236 51, e-mail: halacova@sportcenter.sk

Dôležitá informácia:

  • PLP v Sportmed je možná iba v pondelok, utorok a piatok o 7:45 hod (prehliadka trvá približne 3 hodiny)
  • Testovanie v NŠC je možné od pondelka do štvrtka o 9:00 hod, v prípade, že predchádza PLP v Sportmed, testovanie v NŠC sa začína približne o 11:30 hod
  • Pozorne si preštudujte pokyny (pozri tu)

Aktuálny stav objednaných športovcov NŠC v roku 2015 (v procese).

Iné:
V prípade uplatnenia nároku na cestovné, stravné, prípadne ubytovanie postupujte podľa internej smernice 6/2015 o cestovných náhradách (pozri tu).