Všeobecné informácie k objednávaniu

_________________________________________________________________________________________________

                         O Z N A M

Otvorenie diagnostiky NŠC v období koronakrízy

                 Usmernenie a pokyny

Diagnostické laboratóriá NŠC pracujú v prostredí so zvýšenými hygienickými požiadavkami vzhľadom na koronakrízu. Športovci budú opätovne vyzvaní, že majú povinnosť NŠC informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa ich zdravia v súvislosti s COVID-19, aby sa zabezpečila ochrana zamestnancov a pracoviska. Je potrebné opätovne informovať o zdravotnom stave, o návrate zo zahraničia alebo o kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19.

Sprísnený režim je v NŠC platný od 29.7.2020  sprísnenie opatrení.

Tesne pred termínom príchodu do NŠC je potrebné zaslať vyplnený dotazník, stiahni TU!

Všeobecné nariadenia pre pohyb osôb v budove Haly Mladosť s platnosťou od 3. 6. 2020, čítaj TU!


__________________________________________________________________________________________________


Športovci zaradení v NŠC musia podstúpiť minimálne 1x ročne preventívnu lekársku prehliadku a športovú diagnostiku v NŠC (bezplatne).

O termín na PLP a na testovanie v NŠC požiadajte vždy jeden mesiac vopred na adrese: lubica.nemeckova@sportcenter.sk.

1) PREVENTÍVNA LEKÁRSKA PREHLIADKA (PLP) V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ SPORTMED, S.R.O. (ZMLUVNÝ PARTNER NŠC)


Sportmed, s.r.o.                                          
Daxnerovo námestie 5                                 
821 08 Bratislava                                     
www.sportmed.sk

POKYNY:
 

  • ZAČIATOK PLP SPORTMEDE JE VO VOPRED POTVRDENOM TERMÍNE VŽDY O 7:15.

  • PLP V SPORTMED JE MOŽNÁ IBA V PONDELOK, UTOROK A PIATOK OD 7:15 hod (PLP TRVÁ PRIBLIŽNE 3 HODINY)

Záväzné podmienky zo Sportmedu (pozri tu).
Neplnoletý športovec si musí so sebou priniesť informovaný súhlas s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu (stiahnuť tu).


2) ŠPORTOVÁ DIAGNOSTIKA V NŠC

Národné športové centrum
ŠH Mladosť, Trnavská 39,
831 04 Bratislava

Základná testová batéria pre jednotlivé športy

POKYNY:

  • TESTOVANIE V NŠC JE MOŽNÉ OD PONDELKA DO ŠTVRTKA OD 8:30 HOD, PODMIENKOU JE PLATNÁ PLP.

  • 24 AŽ 48 HODÍN PRED TESTOVANÍM NEVYKONÁVAŤ ŤAŽKÚ ANAEŔOBNU FYZICKÚ AKTIVITU, PRÍPADNE VYKONÁVAŤ IBA KRÁTKY AERÓBNY TRÉNING = PRÍSŤ ODDÝCHNUTÝ!!!

  • PRED TESTOVANÍM NEBRAŤ ŽIADNE KOFEINOVÉ A INÉ STIMULANTNÉ DOPLNKY

  • AK ZDRAVOTNÝ STAV NEVYHOVUJE TESTOVANIU, DIAGNOSTICKÝ TÍM MÔŽE ODMIETNUŤ VYKONAŤ DIAGNOSTIKU

  • NA TESTOVANIE SI TREBA PRINIESŤ: ŠPORTOVÉ OBLEČENIE, ČISTÚ ŠPORTOVÚ OBUV, PITIE, UTERÁK A ĽAHKÉ JEDLO.

  • K DISPOZÍCIÍ SÚ ŠATŇA A SPRCHA.

  • NEPLNOLETÝ ŠPORTOVEC,  MUSÍ PRÍSŤ V SPRIEVODE DOSPELEJ OSOBY A PRINIESŤ SO SEBOU INFORMOVANÝ SÚHLAS S PODPISOM RODIČA ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (STIAHNUŤ TU)