Rýchlostná kanoistika

Mgr. Lukáš Lengvarský, Národné športové centrum

Veľa športov, ktorými dnes ľudstvo žije a zabáva sa, má svoj pôvod v pracovnej a úžitkovej činnosti pre ľudí. Činnosti vykonávané v športových disciplínach často slúžili na základné prežitie človeka v prírodnom prostredí, či už na zaobstaranie potravy, alebo ochrany života. Rozdiel sa nevyskytuje ani v kanoistike.

Kanoe a kajaky boli vynájdené pred viac než 6000 rokmi domorodými obyvateľmi územia Kanady a Grónska, ktorí ich používali ako dopravné prostriedky na riekach, jazerách a pobrežiach. Až v 19. storočí sa kanoe a kajaky začali využívať v rôznych športoch vrátane pretekov na hladkej vode. Môžeme to považovať za určitý medzník rýchlostnej kanoistiky, kedy vznikala jej organizovaná forma v prvom kanoistickom klube v Londýne v roku 1885. Kanoistiku teda môžeme chápať ako pracovnú formu, formu na relax a odpočinok (napr. splavy) a súťažnú formu.

Kanoistika sa vykonáva na rozdielnych vodných tratiach, ako sú umelé kanály na vodné športy, rieky, priehrady, moria s rôznym stupňom obťažnosti a náročnosti. V súčasnosti kanoistiku a jej športové odvetvia zastrešuje Medzinárodná kanoistická federácia – ICF (International Canoe Federation). Jej športové odvetvia sú nasledovné: 
 

  • rýchlostná kanoistika
  • slalom na divokej vode
  • zjazd na divokej vode
  • maratón
  • polo na kanoe
  • kanoe sailing
  • dračie lode

Ako sme už spomenuli, rýchlostnú kanoistiku môžeme zaradiť medzi vodné športy vykonávané na rovných vodných plochách, ktorej hlavné črty sú typy lodí, ktorými sa toto športové odvetvie vykonáva. Sú to kajak s označením K (kayak)  a kanoe s označením C (canoe). Pri oboch typoch lodí je športovec otočený v smere jazdy a loď udáva do pohybu pádlovaním. V kajaku sa sedí otočený v smere jazdy a na pádlovanie sa používa dvojlisté pádlo, ktoré je v súčasnosti zhotovené z vlákien karbónu a kevlaru. Listy pádla sú špeciálne vykrojené a prispôsobené kajakárskej technike pádlovania. V kanoe sa kľačí na jednej nohe, druhá je umiestnená voľne v lodi pokrčmo vpred. Kanoe sa poháňa pádlovaním s jednolistovým pádlom, ktoré je tiež zhotovené z podobných materiálov ako kajakárske pádlo. Rozdiel je však v tvare listu pádla. Kým kajakárske pádlo má zreteľný žliabok na odvod vody z listu, kanoistické podobný žliabok nemá. Ďalším viditeľným rozdielom medzi typmi lode je ten, že kajak má v spodnej zadnej palube umiestnené kormidlo ktoré pádlujúci ovláda v sede chodidlami a kanoista mení svoj smer jazdy štýlom pádlovania / záberu (kontrovanie).  

Rýchlostná kanoistika je športom individuálnym (K1, C1), v ďalšom prípade  sa dá hovoriť aj o  kolektíve, kedy je posádka lode zložená z dvojíc (K2, C2), alebo štvoríc (K4, C4). So zväčšujúcou sa posádkou stúpa aj hmotnosť a dĺžka lodí. Základné parametre lodí uvádzame v tabuľke.


Obr. 1: Ľubomír Hagara, slovenský reprezentant v C1 na 200 m


Tab. 1: Hmotnosti a dĺžky lodí (www.canoe.sk)

 

Hlavným cieľom rýchlostnej kanoistiky je dostať sa do cieľa po vytýčenej trati ako prvý za pomoci dovoleného materiálneho vybavenia (lode, pádla) a dovolených prostriedkov (taktizovania pred a počas pretekov). Základné delenie dĺžok pretekárskych tratí je na krátke a dlhé trate. Krátke trate sú na vzdialenosti od 200 metrov až po 1000 metrov. Dĺžka dlhých tratí je od 2000 metrov až po maratón (v súčasnosti cca 30km). Preteky krátkych tratí absolvujú jednotlivci až po štvorčlenné posádky. Podujatie na dlhých tratiach zvyčajne jednotlivci až dvojice. Pre mužov, ženy, juniorov a kadetov sú rozdielne dĺžky tratí. Taktiež na slovenskej, európskej, svetovej i olympijskej úrovni sú jednotlivé disciplíny upravené podľa aktuálnych pravidiel, ktoré sa vydávajú a upravujú každým rokom. Všetko o aktuálnych pravidlách môžete nájsť na stránkach Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (SZRK) - www.canoe.sk, alebo na stránkach Medzinárodnej kanoistickej federácie ICF- www.canoeicf.com.

Každé športové odvetvie obsahuje svoje determinanty (špecifiká), ktorými sa líši od ostatných. Pre rýchlostnú kanoistiku platí, že kvalitný športový výkon v rýchlostnej kanoistike dostaneme jedine  priaznivou súčinnosťou faktorov ako technická zručnosť, psychológia športovca a fyziologické aspekty športovca. K dôležitým fyziologickým aspektom zaraďuje obehový srdcovo-cievny a energetický systém, ďalej svalový systém, ktorý je schopný generovať maximálnu explozívnu a vytrvalostnú silu, na ktorú má v neposlednom rade vplyv aj flexibilita oporno-svalového systému. Taktiež je veľmi dôležité byť schopný skĺbiť spomenuté zložky do športového výkonu. To znamená, že športovec je schopný  pádlovať v aeróbnom a anaeróbnom pohybovom režime, kedy dokáže na pretekárskej trati ovládať svoju loď v maximálnej alebo submaximálnej rýchlosti.

U každého pretekára sú nemenej dôležité morálno-vôlové vlastnosti, ktoré ovládajú športovcovu snahu s bojovnosťou, zdolávajú často ťažké, nepríjemné pocity  počas športového výkonu. Taktiež napomáhajú k lepšej sústredenosti, pokore a rešpektu pred športovým výkonom či už na tréningu alebo v preteku. Rýchlostná kanoistika je náročný šport. Ide tu o sústavné bojovanie (ako v každom inom športovom odvetví) či už proti času alebo priamo proti súperovi. Jej doménou je plnohodnotné športové  vyžitie či už pre vrcholových, výkonnostných alebo rekreačných športovcov.


Obr. 2: Erik Vlček a Juraj Tarr, slovenskí reprezentanti v K2 na 1000 m a 500 m